Sukces Multibooka i tablicy Interwrite

Spotkania z Wydawnictwem NOWA ERA od szeregu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem łódzkich pedagogów. W listopadzie, w łódzkim oddziale Instytutu Europejskiego, odbyła się pierwsza z cyklu 17-stu, prezentacja najnowszego osiągnięcia tego wydawnictwa – Multibooka.
Multimedialny pakiet do edukacji wszesnoszkolnej, czyli podręcznik interaktywny, to publikacja elektroniczna, która zawiera w sobie treść podręcznika, zeszytów ćwiczeń, książki do matematyki i wycinanek. Wszystko to wzbogacone zostało o materiały multimedialne: filmy, animacje, nagrania muzyczne, posłuchanki, pokazy slajdów i zdjęcia.
Podstawową zaletą Multibooka, jest fakt, iż daje on nauczycielowi materiał, gotowy do prowadzenia lekcji, niewymagający uprzedniego przygotowania.Przedstawiciele Nowej Ery pokazali Multibooka, jako istotne uzupełnienie publikacji papierowych oraz uatrakcyjnienie lekcji.
Prezentacja odbyła się na tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard, która umożliwia, nie tylko wykorzystanie materiału zawartego w Multibooku, ale także realizowanie przez nauczycieli własnych pomysłów. Użycie Multibooka gwarantuje nauczycielowi skorzystanie z przygotowanej już lekcji, w dodatku całkowicie spójnej z podręcznikiem, a wręcz podpowiada mu, z których jego stron aktualnie korzysta. Możliwości te, rozszerza użycie Tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard., ponieważ pozwala ona nie tylko na optymalne wykorzystanie treści zawartych w Multibooku, ale także tworzenie i przechowywanie własnych prezentacji. Patrząc na pracę z tablicą interaktywną i Multibookiem, zgromadzeni nauczyciele, odkryli wiele możliwości aktywizowania dzieci, często znudzonych lekcjami. Stojąc przy Interwrite DualBoard nauczyciel nie traci kontaktu z dziećmi, kliknięciem pisaka może wybierać interesujące go strony, powiększać i pomniejszać je. Użycie pisaka gwarantuje także łatwe przestawianie obrazów na tablicy, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu, proste kolorowanie, zmianę grubości linii, strzałek, czy ich kolorów. Pisak elektroniczny jest jedną z wielu zalet prezentowanej tablicy. Są w nim ukryte prawy i lewy przycisk myszy, co pozwala na zaznaczenia elementów stojąc przy tablicy Interwrite DualBoard. Cechuje go również precyzja i wygoda podczas zadań matematycznych, rysowania po śladzie, czy też innych wyznaczonych uczniowi zadaniach. Jest lekki, a jednocześnie bardzo trwały ( nawet wielokrotne wypadnięcie z ręki nie zaszkodzi jego działaniu). Pisak jest ergonomiczny, zaprojektowany specjalnie dla potrzeb edukacji. Na bazie galerii, zawierającej tysiące gotowych do wykorzystania elementów, nauczyciel może stworzyć własne pomysły. Zapisane materiały można ułożyć w odpowiadającej kolejności, tworząc nową prezentację lub ich cykl. Tablica Interwrite DualBoard, jest oczywiście jedynie pośrednikiem pomiędzy nauczycielem, a komputerem. Każdy pedagog wie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do lekcji.
Zawodowi nauczyciela często towarzyszy wypalenie i zmęczenie pracą, formy atrakcyjne dla dzieci, a nowe dla nauczycieli, powodują chęć do działania. Uwagę zwracają ogromne możliwości pracy z Interwrite DualBoard, z którą lekcja nigdy nie będzie nudna, uwzględniają one cechy indywidualne każdego ucznia. Dla przykładu podam, ćwiczenie mające na celu znajdowanie różnic pomiędzy obrazkami. Uczeń poproszony do tablicy ma możliwość wyboru wykorzystywanego narzędzia. Jeden może zaznaczyć różnicę pisakiem, drugi cyferkami, które wstawia w znalezione miejsce, jeszcze inny kolorowymi stempelkami ( uśmiechnięte słoneczko, serduszko, chmurka itp.). Interwrite DualBoard, daje możliwość jednoczesnej pracy na tablicy dwóch osób. Różnorodność opcji, w tym Multi User umożliwia podzielenie tablicy na dwie części, dzięki czemu można wykorzystać ją do organizowania w klasie konkursów. Interwrite, to nie tylko doskonały system urozmaicania i tworzenia zajęć lekcyjnych, ale także szybkiego sprawdzania zdobytych przez uczniów wiadomości, przy użyciu bezprzewodowych pilotów CPS IR. Stanowią one swoistą atrakcję dla dzieci oraz ogromną wygodę dla pedagoga. Bezpośrednio na lekcji można stworzyć pytania sprawdzające, bądź też użyć wcześniej przygotowanych w programie INTERWRITE WORKSPACE klasówek, kartkówek, czy testów. Są one idealne dla najmłodszych, ponieważ ich obsługa jest bardzo prosta. Jako ciekawostkę, dodam, że klasówka jest zapisywana i automatycznie zostaje wystawiona ocena. Istnieje również możliwość wykonania raportu, który można pokazać rodzicom lub dyrektorowi szkoły.
Oprogramowanie INTERWRITE WORKSPACE zostało uznane, przez uczestników spotkania, za dający najwięcej możliwości, program do pracy z tablicą interaktywną. Największym uznaniem cieszyła się wręcz intuicyjna, bardzo łatwa obsługa oraz ogromna ilość pomysłów do wykorzystania w nauczaniu interaktywnym. Genialne możliwości oprogramowania, są ogromną pomocą w przygotowaniu materiałów na lekcję. Dają możliwość pobrania treści z internetu lub innych źródeł. Pomimo, iż było to moje pierwsze spotkanie z systemem interaktywnym, uważam, że jest on nie tylko prosty w obsłudze, ale wręcz niezbędny do pracy z dziećmi. Musimy dorównać uczniom świetnie orientującym się w multimediach. Pozwólmy im włączyć się w pracę z tablicą interaktywną, wraz z nimi odkrywając nowe możliwości edukacyjne. Spotkanie zakończyły życzenia przedstawicieli Wydawnictwa Nowa Era, aby wszyscy uczestnicy, mogli w niedługim czasie korzystać z tablic interaktywnych Interwrite DualBoard, zwłaszcza w łódzkich szkołach, które są pod tym względem wyjątkowo ubogie. W naszym województwie mamy wspaniałych nauczycieli, którzy nie boją się nowych wyzwań. Chcą oni zdobywać wiadomości o nowych technologiach, które mogliby wykorzystać w swojej pracy. Interwrite DualBoard oraz system pilotów do odpowiedzi, dają szereg możliwości, na każdym poziomie nauczania.