Ochrona danych osobowych i zachowanie bezpieczeństwa wszelkich danych użytkowników naszego serwisu należy do najważniejszych zadań Agraf Sp. z o.o. również w zakresie związanym z serwisem internetowym. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat polityki ochrony prywatności Agraf Sp. z o.o.

  1. Wszelkie dane gromadzone w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o. istniejącym pod adresem strony internetowej www.cyfrowa-szkola.pl, wykorzystywane są tylko przez upoważnionych do tego pracowników firmy Agraf Sp. z o.o. i wyłącznie w celach informacyjnych.
  2. Informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, przechowywane są w zabezpieczonych bazach danych i nie udostępniane firmom czy osobom trzecim.
  3. Spółka Agraf Sp. z o.o. przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych kieruje się przepisami prawa w szczególności zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU.2016.922 z późn. zm.).
  4. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu strony oraz zasad określonych w niniejszej polityce prywatności, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą zamieszczoną w formularzu.
  5. Rejestrując się w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o. poprzez formularze umieszczone na stronie, wyrażają Państwo zgodę na odbiór informacji handlowych wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU.2016.1030). Zgoda obowiązuje do czasu jej odwołania. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z poszczególnych grup lub całkowicie wypisać się z systemu e-mailingowego naszej firmy.
  6. Każdy z zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego i systemu e-mailingowego Agraf Sp. z o.o. może w każdej chwili poprosić o wgląd w swoje dane, ich poprawienie lub o ich usunięcie z baz danych Agraf Sp. z o.o.. Upoważniony Pracownik Agraf Sp. z o.o. dokona stosownych zmian natychmiast po otrzymaniu informacji od osoby, do której należą dane.
  7. Agraf sp. z o.o. ul. Nowe Sady 2 94-102 Łódź zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000041037 tel.: (+48) 42 25 03 120 fax:(+48) 42 25 03 121 adres e-mail: agraf@agraf.com.pl