Labdisc i iPad na zajęciach w plenerze

Labdisc z tabletem na zajęciach

Cyfrowe, mobilne laboratorium labdisc z tabletem