Agraf

Specjalizujemy się w dystrybucji  wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania, m.in. monitorów i tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, pracowni przyrodniczych i programów do obsługi  urządzeń interaktywnych. Od momentu powstania w 1987 roku zajmujemy się wprowadzaniem do Polski światowych standardów w zakresie technologii. Największą część swojej oferty kierujemy do edukacji – jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy do szkół tablice interaktywne i tym samym przyczyniliśmy się do unowocześnienia oferty edukacyjnej.

Naszym klientom oferujemy również pomoc merytoryczną – prowadzimy wiele warsztatów i szkoleń, podczas których prezentujemy nauczycielom, jak wykorzystać nasze produkty do zamiany tradycyjnej lekcji w angażujące doświadczenie.

Motorem naszego sukcesu jest sprzedaż kompleksowych rozwiązań i produktów  wymagających tak od nas, jak i od naszych partnerów handlowych tzw. wartości dodanej. Produkty z naszej oferty sprzedajemy poprzez ogólnopolską sieć autoryzowanych dealerów, dając im pełne wsparcie obejmujące: szkolenia, pomoc techniczną, serwis i marketing, a co najważniejsze służąc wiedzą i fachowym doradztwem w doborze optymalnych rozwiązań.

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – CWB 2014

Certyfikat wiarygodności biznesowejOd 6-ciu lat niezależna, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode Dun&Bradstreet przyznaje certyfikaty najlepszym firmom, które osiągnęły w ostatnim roku obrachunkowym (obecnie to rok 2014) znakomity wynik kondycji finansowej jak również odznaczają się doskonałą moralnością płatniczą.

Po zweryfikowaniu danych finansowych firma Bisnode D&B,

przyznała firmie Agraf sp. z o.o. z Łodzi złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
Otrzymanie tego wyróżnienia zaświadcza, że Firma Agraf ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie, prowadzi biznes w sposób etyczny oraz że kondycja firmy jest na bardzo wysokim poziomie.

Kreator Innowacji 2015

Miło nam poinformować, że firma Agraf otrzymała tytuł honorowy „KREATOR INNOWACJI” oraz stosowny certyfikat nadany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła konsul Wielkie Brytanii. Uroczystość „Łódzkie podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji” odbyła się 15 czerwca 2015 roku w Pałacu Poznańskiego w Łodzi będąca unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, umożliwiającym zaprezentowanie osób twórczych – implementujących do praktyki edukacyjnej szczególne wartości.

W finale każdego roku szkolnego „Łódzkie centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego” organizuje „Łódzkie podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji” i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły „Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, „Liderów w Edukacji”, „Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.Te tytuły zdobyli dotychczas, między innymi: Profesor Marek Belka, prezes NBP; Profesor Michał Kleiber, prezes PAN; Anna Dymna; Kazimierz Tischner; Profesor Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego; dr Jacek Saryusz-Wolski, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych.

Agraf – Tytuł honorowy „Kreator Innowacji” | Certyfikat „Kreator Innowacji”


Gazela Biznesu 2011-2015

Gazele BiznesuJesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni Gazelą Biznesu. Z punktu widzenia Pulsu Biznesu, gazela to firma mała lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Wspaniale potrafi dostosować się do zmian otoczenia i szybko „biegnie” do przodu.

Gazela Cieszymy się, że została doceniona nasza dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.


Podziękowania od Fundacji „Połączeni Pasją”

Fundacja „Połączeni Pasją” składa serdeczne podziękowania dla Pani Elżbiety Szymczak Pijanowskiej, Prezesa Zarządu Firmy „Agraf” za wspieranie inicjatyw i imprez organizowanych przez Fundację „Połączeni Pasją” w 2011 roku oraz okazane serce, dzięki czemu możemy realizować cele, jakimi są pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób z pasją.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i wyrażamy nadzieję na dalsze wspieranie działań naszej fundacji.

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji „Połączeni Pasją”

Stefan Wójcicki

Prezes Zarządu Fundacji

Podstawowym celem Fundacji jest pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą czy kalectwem. Pragniemy wspierać tych, którzy z pasją i poświęceniem dawali innym wspaniałe chwile poprzez swoją sztukę i nagle znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – pozostawieni sami sobie, odrzuceni, zepchnięci na obrzeża życia. Chcemy ułatwić im powrót do społeczeństwa, przywrócić godność i poczucie własnej wartości.

Jak zostać partnerem Agraf sp. z o.o.

Firmy, które chcą podjąć współpracę z Agraf sp. z o.o. prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej, której przedmiotem jest prowadzenie sprzedaży produktów, będących w ofercie Agraf:

 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS nie starszy niż 6 miesięcy bądź oświadczenie o aktualności danych
 • Kopia nadania numeru statystycznego REGON
 • Kopia nadania numeru NIP
 • Dane kontaktowe

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Agraf sp. z o.o.
ul. Nowe Sady 2
94-102 Łódź

lub pocztą elektroniczną (agraf@agraf.com.pl) bądź faksem na nr: 42 25 03 121

Agraf zapewnia swoim partnerom:

 • bogatą ofertę sprzętu dla różnych branż w tym edukacji
 • wsparcie handlowe i marketingowe
 • serwis i wsparcie techniczne
 • szkolenia produktowe

Firmy zainteresowane bliższą współpracą z Agraf sp. z o.o. zapraszamy do podpisania umowy partnerskiej, dzięki której zyskają dodatkowe korzyści:

 • Możliwość uzyskania płatności terminowej
 • Wypożyczenia sprzętu do prezentacji i testów
 • Możliwość rezerwacji tematów handlowych
 • Dostęp do cenników

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem działu handlowego.