Import biblioteki Maqueen do Makecode

 1. Skopiuj do schowka adres biblioteki Maqueen: https://github.com/DFRobot/pxt-maqueen
 2. Kliknij na link: makecode.microbit.org, aby włączyć platformę MakeCode do programowania online (uwaga: pierwszy raz może to chwilę potrwać, poczekaj na uruchomienie platformy)
 3. Zaimportuj bibliotekę Maqueen:
 • kliknij na ikonkę ustawień i potem na „Extensions”

 • w pole wyszukiwania wklej ze schowka skopiowany adres biblioteki Maqueen

 • Kliknij na kafelku biblioteki Maqueen

 • W menu MakeCode pojawi się biblioteka Maqueen

W ten sam sposób można włączyć do Makecode biblioteki dotyczące innych produktów DFRobot:

Przykłady programów w Makecode

 

Kontrola silników

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka kontrolowania silników i sterowania robotem Maqueen.
 • Efekt:
  – Maqueen kolejno porusza się do przodu przez 1 sekundę, skręca w prawo przez 1s., skręca w lewo przez 1s., porusza się do tyłu przez 1s, cofa się i jednocześnie skręca w prawo przez 1 s.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_2Cc9gM5P5aDs

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Diody RGB zmieniające gradientowo kolory

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka podstawowych sposobów użycia w programowaniu diod RGB.
 • Efekt:
  – Diody RGB na spodzie robota Maqueen świecą paletą barw i pokazują efekt gradientu.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_WkgPLpAotP3f

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Migające diody LED

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka programowania diod LED i brzęczyka Maqueen.
 • Efekt:
  – Lewa i prawa dioda LED miga na zmianę, brzęczyk emituje dwa różne tony z częstotliwością 500ms.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_6gKRm1RVsDxY

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Odczyt odległości za pomocą czujnika utradźwiękowego

 • Cel ćwiczenia:
  – Odczyt odległości za pomocą czujnika ultradźwiękowego do wykorzystania uzyskanych danych w różnych innych projektach.
 • Efekt:
  – Czujnik utradźwiękowy mierzy odległość od przeszkody. Odległość ta w czasie rzeczywistym jest wyświetlana na ekranie diodowym micro:bit (w centymetrach).

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_4gi4Dj7yTWgK

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Odczyt kodów przypisanych do przycisków pilota IR

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka przypisania kodów haksadecymalnych sygnałów przycisków pilota IR, do wykorzystania w różnych projektach.
 • Efekt:
  – Po nakierowaniu pilota IR na czujnik podczerwieni znajdujący się z przodu robota Maqueen I naciśnięciu konkretnego przycisku na pilocie na wyświetlaczu diodowym micro:bit wyświetlane są dwie ostatnie cyfry kodu heksadecymalnego, odpowiadającego temu przyciskowi.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_361V7bbp0UAg

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Tabela kodów haksadecymalnych przypisanych do przycisków pilota IR.

Przypisane do przycisków pilota kody haksadecymalne są konwertowane na dziesiętne w następujący sposób: ostatnie dwie cyfry kodu heksadecymalnego są konwertowane na liczby w układzie dziesiętnym.

Przycisk pilota: Przypisany kod haksadecymalny
Power 0xff00
VOL 0xfe01
FUNC/STOP 0xfd02
Left 0xfd04
Pause 0xfa05
Right 0xf906
Down 0xf708
VOL- 0xf609
Up 0xf50a
0 0xf30c
EQ 0xf20d
ST/REPT 0xf10e
1 0xef10
2 0xee11
3 0xfa05
4 0xeb14
5 0xea15
6 0xe916
7 0xe718
8 0xe619
9 0xe51a

Kontrola robota za pomocą pilota IR

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka jak użyć pilota IR do sterowania ruchem robota Maqueen.
 • Efekt:
  – Sterowanie ruchem Maqueena w przód, lewo, prawo i do tyłu za pomocą klawiszy 2,4,6,8 pilota IR.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_MfDXhX6MM35X

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Śledzenie linii

 • Cel ćwiczenia:
  – Zastosowanie czujników dolnych Maqueen do kontroli zdarzeń w trakcie ruchu.
 • Efekt:
  – Maqueen śledzi czarną linię narysowaną na podłożu i porusza się po niej do przodu.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_1VzX7LLAC3im

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Unikanie przeszkód

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka wykorzystania czujnika utradźwiękowego do kontroli jazdy robota Maqueen.
 • Efekt:
  – Czujnik utradżwiękowy sprawdza odległość pomiędzy robotem a najbliższą przeszkodą przed nim. Jeżeli odległość jest mniejsza niz 35 cm Maqueen losowo wybiera obrót w lewo lub prawo w celu ominięcia przeszkody.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_Fa4Ef3DwyXW7

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Robot sterowany światłem

 • Cel ćwiczenia:
  – Wykorzystanie czujnika światła do kontroli robota.
 • Efekt:
  – Maqueen stoi w miejscu gdy jest ciemno lub gdy oświetlenie jest poniżej zadanego progu a zaczyna jechać do przodu gdy oświetlimy go latarką. Prędkość robota jest uzależniona od mocy światła padającego na niego.

Link do kodu źródłowego w programie Makecode: https://makecode.microbit.org/_fi6DWjCKeM9v

Zrzut ekranu z kodem programu Makecode:

Bezprzewodowy kontroler micro: Gamepad i Maqueen

 • Cel ćwiczenia:
  – Nauka zastosowania radiowego kontrolera GamePad do sterowania robota Maqueen.
 • Efekt:
  – Kontroler micro:bit Gamepad w czasie rzeczywistym steruje ruchem robota Maqueen (przyciski kontrolera odpowiadają ruchowi robota).

Uwaga! Do tego ćwiczenia potrzebny jest robot Maqueen oraz kontroler micro:bit Gamepad
wyposażony w drugi mikrokontroler micro:bit

Link do kodu źródłowego w programie Makecode dla robota Maqueen: https://makecode.microbit.org/_ftMMb8WkwDV7

Link do kodu źródłowego w programie Makecode dla kontrolera Gamepad: https://makecode.microbit.org/_gwK0A3JwEW0V

Zrzut ekranu z kodem dla robota Maqueen programu Makecode:

Zrzut ekranu z kodem dla kontrolera Gamepad programu Makecode: