Dobre praktyki w Szkole Podstawowej RzęczkowieDobre praktyki w Szkole Podstawowej w ŁodziDobre praktyki w Szkole Les Perriere we FrancjiDobre praktyki w Szkole Podstawowej w Nieszawce

Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie

Szkoła Podstawowa w RzęczkowieDyrektor Szkoły – mgr Małgorzata Jaśkiewicz

W dobie informatyzacji i powszechnego wykorzystywania komputerów i nowych technologii szkoła nie może pozostawać w tyle. Dlatego też ważnym jest, aby to, z czym uczniowie spotykają się, na co dzień było wykorzystywane bezpośrednio na zajęciach lekcyjnych oraz przyczyniało się do ich rozwoju, wypracowania nawyków poszerzania wiadomości i umiejętności poszukiwania ich w sieci.

Dlatego też we wrześniu 2012 szkoła rozpoczęła działania związane z wdrożeniem programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła” W drugiej połowie sierpnia 2012 roku został zainstalowany sprzęt zakupiony w ramach tego programu, składający się z 19 komputerów uczniowskich SAMSUNG Risa oraz komputera dla nauczyciela również firmy SAMSUNG. Sala, w której odbywają się zajęcia klasy IV Szkoły Podstawowej została wyposażona w tablicę interaktywną DualBoardTM, projektor multimedialny NEC, mobilną szafkę do przechowywania i ładowania laptopów oraz ekran projekcyjny firmy SUPREMA. W ramach programu zakupiony również został tablet Mobi View. Sprzęt i oprogramowanie działa prawidłowo i jeżeli chodzi o stronę techniczną to firma Nowoczesne Technologie w Edukacji Robert Wrzesiński, instalująca urządzenia wywiązała się z terminów i instalacji w 100%. Jest w stałym kontakcie ze szkołą i służy radą i pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości. Zapewniła ona także bezpłatne szkolenia dla wszystkich nauczycieli z obsługi zainstalowanego sprzętu, wykorzystania go na zajęciach lekcyjnych oraz posługiwania się oprogramowaniem np. służącym do zarządzania treścią.

Komputer dla ucznia RISA

Powołano zespół nauczycieli zajmujący się programem, w którego skład wszedł koordynator i wszyscy nauczyciele uczący w klasie czwartej. Regularnie, co dwa tygodnie odbywają się spotkania zespołu, które mają na celu wymianę doświadczeń i samokształcenie. Często też nauczyciele poszczególnych przedmiotów spotykają się z koordynatorem. Spotkania poświęcone są głównie przygotowaniu zajęć, które jest dosyć pracochłonne, jednakże patrząc na efekty, głównie na zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny, warte poświęconego czasu. Należy nadmienić, że nauczyciele nauczania zintegrowanego, którzy już kilka lat wykorzystują w swojej pracy tablice multimedialne nie wyobrażają sobie już pracy bez nich, choć i tu na początku musieli włożyć ogrom pracy a przede wszystkim na bazie nowych technologii zmienić sposób prowadzenia zajęć. Bardzo ważna jest współpraca nauczycieli i cały proces doskonalenia wewnątrzszkolnego. Dzięki tej współpracy każdy z nauczycieli opracował scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK. Zostały przeprowadzone pierwsze lekcje z wykorzystaniem sprzętu np. lekcja matematyki, języka polskiego, przyrody, plastyki, muzyki oraz zajęć technicznych w klasie czwartej. W stworzonej klaso-pracowni w ramach programu „Cyfrowa szkoła” odbywają się również zajęcia informatyki dla klasy IV. Sala multimedialna wykorzystywana jest także na zajęciach świetlicowych. Uczniowie klas starszych gimnazjum dzięki temu, że szkoła dysponuje kilkoma salami multimedialnymi pracują i „bawią” się np. programem do tworzenia obrazu cząsteczek. Okazuje się, że chemia staje się łatwiejsza w momencie, kiedy nie tylko dokonuje się doświadczeń, ale też, kiedy uczniowie mogą zobaczyć procesy, których nie mieliby możliwości tak obrazowo „doświadczyć”, jak w przypadku wykorzystania nowych technologii na zajęciach.

W trakcie lekcji nauczyciele wykorzystują multibooki otrzymane od wydawnictw, tablice interaktywne oraz inne oprogramowania znajdujące się na płytach CD, a także ciekawe witryny edukacyjne np. portal Scholaris, materiały z portalu OCE i bezpłatne platformy edukacyjne. Na stronie szkolnej umieszczono zakładkę poświęconą „Cyfrowej szkole”, która jest na bieżąco aktualizowana. Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie znajdą tam ciekawe oprogramowania oraz informacje o przepisach prawnych obowiązujących przy używaniu TIK.

Obecnie przygotowujemy się do pracy w chmurze z wykorzystaniem kont na portalu Google.