Co warto wiedzieć o interaktywnych pomocach dydaktycznych?

Nauczyciele wykazują duże zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami w pracy z uczniami. Chętnie integrują tradycyjne metody nauczania z interaktywnymi sposobami rozwijania i doskonalenia umiejętności szkolnych, dzięki którym zagwarantowany jest systematyczny rozwój zdolności umysłowych dzieci. Szczególnie w pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym należy zapewnić im właściwe doświadczenia, które stworzą korzystne podstawy kontynuowania nauki w ciągu całego życia.

Wybierając więc pomoce dydaktyczne, zwłaszcza te interaktywne, nie należy kierować się ani trendem, ani też olśniewającą reklamą, a rzeczywistymi właściwościami produktu, które mogą nauczycielowi skutecznie usprawnić i uatrakcyjnić prowadzenie zajęć, a uczniowi dostarczyć stosownych do potrzeb i wieku doświadczeń.

Biorąc pod uwagę wielość rodzajów i marek tablic interaktywnych na rynku polskim pragnę zwrócić uwagę nauczycieli na pozytywne aspekty stosowania tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard z pisakiem, jako najbardziej optymalnego narzędzia wspierającego kształtowanie właściwych nawyków związanych z pisaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w wieku młodszym szkolnym.
Autor: Małgorzata Różyńska

Pobierz cały artykuł PDF