Jak sprawić, by dzieci chętniej wracały do szkoły po wakacjach?


Już niedługo początek nowego roku szkolnego! Uczniowie oraz ich podekscytowani rodzice biegają po sklepach w kompletowaniu wyprawki do szkoły w postaci podręczników, zeszytów, długopisów, piórników, itp. A w tym czasie szkoły planują zakup sprzętu interaktywnego, np. tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, pilotów do odpowiedzi czy też cyfrowej pracowni przyrodniczej.

Dzięki tablicom interaktywnym firmy Turning Technologies każda lekcja może być urozmaicona w inny sposób, zilustrowana innym przykładem, inaczej przeprowadzona. A wszystko bez większego wysiłku, dzięki intuicyjnemu w obsłudze i o bogatej funkcjonalności oprogramowaniu Workspace, dołączonemu do tablic.

tablica interaktywna DualBoardTablice interaktywne sprawdzają się we wszystkich trzech płaszczyznach pracy szkoły, w pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Szczególnie w tej ostatniej tablice są narzędziem, które pozwala dyscyplinować klasę, skupić jej uwagę na dłuższy czas. Świetnie się sprawdzają podczas form aktywizujących w tym ćwiczeń interpersonalnych.

Elementem uzupełniającym do każdej tablicy interaktywnej powinien być projektor multimedialny.

Piloty do odpowiedziTablice interaktywne sprawdzają się we wszystkich trzech płaszczyznach pracy szkoły, w pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Szczególnie w tej ostatniej tablice są narzędziem, które pozwala dyscyplinować klasę, skupić jej uwagę na dłuższy czas. Świetnie się sprawdzają podczas form aktywizujących w tym ćwiczeń interpersonalnych.

Elementem uzupełniającym do każdej tablicy interaktywnej powinien być projektor multimedialny.

Piloty do odpowiedziNatomiast doskonałym dopełnieniem każdej klasy są piloty do odpowiedzi (testów) firmy Turning Technologies, które umożliwiają łatwe przygotowanie i szybkie przeprowadzenie testów (zadawaPiloty do odpowiedzi RC LTnie dowolnych pytań) oraz otrzymywanie wyników w czasie rzeczywistym. Wszystkie wyniki są automatycznie zapisywane i w każdej chwili prowadzący może je analizować wspierając się gotowymi raportami z uwzględnieniem różnych aspektów. Dzięki tym pilotom nauczyciel może przeprowadzić znacznie więcej testów przygotowując uczniów do egzaminów, ale także otrzymuje doskonałe narzędzie do angażowania uczniów podczas lekcji.

Cyfrowa pracownia przyrodnicza umożliwia przeprowadzanie rzeczywistych doświadczeń za pomocą urządzeń rejestrujących pomiary w sposób cyfrowy i umożliwiający analizę danych na komputerze.

Takie urządzenie pomiarowe, jak to firmy Globisens, ma możliwość pracy tak w klasie jak i poza nią żeby doświadczenia mogły być przeprowadzane również w środowisku naturalnym np. podczas wycieczki czy spaceru. Dlatego urządzenie pomiarowe może działać bezprzewodowo, ma własną pamięć i akumulator pozwalający na wykonywanie długotrwałych pomiarów (jak np. w przypadku badania zjawiska fotosyntezy).

Wszystkie te urządzenia mają przede wszystkim wzbogacić pracę nauczycieli i stać się podstawą do zaprojektowania interesujących zajęć dydaktycznych oraz wspierać we wprowadzaniu nowych technologii.