Jak sfinansować zakup tablicy interaktywnej? cz. 2

Unia pomoże?

Tablice interaktywne dotąd można było sfinansować z budżetów unijnych programów, ale jedynie jako część większego projektu. Teraz na podobną możliwość przyjdzie poczekać do 2014 r., kiedy ruszy nowa unijna perspektywa.

Możliwości dofinansowania zakupu tablic w ramach unijnych istnieją. Nie ma jednak co liczyć, że otrzyma się wsparcie bezpośrednio na zakup tablicy interaktywnej. Może być ona jedynie częścią większego projektu. – W perspektywie 2007-2013 zakup tablicy można było sfinansować jeśli wliczono ją do wyposażenia szkoły, które dokupywano w ramach np. modernizacji całego budynku, rozbudowy szkoły itp. – twierdzi Agnieszka Pogorzelska, konsultant z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W ostatnich 6 latach na zakup tablicy można było otrzymać środki z zasobów Funduszu Kapitał Ludzki, 9.1.2., a w przypadku szkół zawodowych również numer 9.2. – Dotacje mogły być udzielane na rozwój placówek szkolnych bądź przedszkolnych w ramach organizacji dodatkowych zajęć, np. z języków obcych, zwiększania liczby miejsc, zmiany metod nauczania, podwyższania kompetencji pracowników pedagogicznych itp. – potwierdza Agnieszka Pogorzelska. Z kolei zdaniem Anny Michalskiej, doradcy ds. finansowania inwestycji z firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze, elementami takich projektów może być dodatkowo zakup środków trwałych, które będą tym celom lub inwestycjom służyć.

Nowe szanse

Perspektywa 2007-2013 właśnie się kończy, a możliwości dofinansowania tablic w ramach tych programów są już w większości regionów tylko teoretyczne, ponieważ środki zostały już rozdysponowane. Dlatego Agnieszka Pogorzelska chętnym na zakup tablicy dla placówki oświatowej poleca poczekać do przyszłego roku. – W rozpoczynającej się w 2014 r. perspektywie środki na rozwój placówek szkolnych będą w funduszu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na szczegóły jednak przyjdzie jeszcze poczekać co najmniej do końca 2013 r. – mówi Agnieszka Pogorzelska.

Z kolei jak zapewnia Dominika Częstochowska z Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał ludzki finansowaniu tablic jest poświęcony priorytet IX – projekty regionalne (strony 280-319 w załączonym Szczegółowym Opisie Priorytetów) oraz priorytet III – projekty ogólnopolskie (str. 89-125). – Proszę pamiętać, że zakup tablicy interaktywnej jest możliwy w ramach projektu realizowanego z EFS, a jej koszt nie może przekroczyć 10% wartości projektu (jest to tzw. crossfinancing) – twierdzi Dominika Częstochowska.

Rozwiązań finansowania tablic interaktywnych jest tyle, ilu dyrektorów szkół. Kwestia znalezienia funduszów na tablice i rzetelnego dostawcy jest do rozwiązania. Są na to przykłady. Szkoła nr 199 w Łodzi pracuje już na 8 tablicach, podobnie jak Zespół Szkół w Golubiu-Dobrzyniu – szerzej na ten temat w kolejnej części artykułu.

Agnieszka Ostojska-Badziak