Pisak INTERWRITE

W edukacji szkolnej niezwykle ważna jest umiejętność sprawnego pisania. Problemy z pisaniem utrudniają przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności. Dlatego ważny jest dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych, wspierających ten proces. Pisak Interwrite jest najlepszą tego typu propozycją na rynku, która doskonale sprawdza się jako narzędzie wspierające tradycyjne formy pracy z dzieckiem w nauce pisania. Narzędzie to, wyposażone w atrakcyjne dla dziecka rozwiązania technologiczne, wyzwala w nim naturalną chęć pisania. Wpływa na kształtowanie pozytywnego stosunku do pisania i zwiększenie motywacji do podejmowania prób w pisaniu.

Dziecko z pisakiem Interwrite pracuje znacznie chętniej, ponieważ doświadczenia w pisaniu w nowej i interesującej dla niego formie dostarczają wielu pozytywnych emocji i upewnią je, że pisanie może być zadaniem dostarczającym przyjemnych wrażeń. Twórcza praca nauczyciela i dziecka z tablicą interaktywną Interwrite DualBoard lub tabletem Mobi i Mobi View, obsługiwanych pisakiem Interwrite zapewnia systematyczny rozwój umiejętności pisania, poprzez wykonywanie imponującej liczby ćwiczeń, które skutecznie wspierają dziecko w nauce.
Urządzenia wykorzystujące pisak Interwrite:

Pisak interwrite

Pisak Interwrite:

 • najbardziej optymalne narzędzie wspierające kształtowanie właściwych nawyków związanych z pisaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w wieku młodszym szkolnym
• skutecznie usprawnia i uatrakcyjnia prowadzenie zajęć
• stanowi odpowiednik tradycyjnego narzędzia pisarskiego (pióra, długopisu, ołówka)
• zaprojektowany do potrzeb szkolnych, w związku z tym spełnia wymagania co do kształtu, wielkości i właściwej wagi, a ponadto jest odporny na uszkodzenia
• jego użycie odpowiada technice pisania ręcznego, zatem posługiwanie się nim odzwierciedla zarówno bieżące umiejętności jak i trudności w pisaniu
• wykształca u dziecka prawidłowy chwyt i uczy prowadzenia narzędzia pisarskiego z poprawnym chwytem
• może mieć wpływ na stabilizację napięcia mięśniowego w obrębie ramion i barków, jeśli ustalimy z dzieckiem prawidłowy sposób posługiwania się narzędziem w pozycji stojącej i siedzącej
• umożliwia dziecku wykonywanie zadań wymagających planowania przestrzeni, co może sprzyjać rozwojowi jego wyobraźni przestrzennej i zwiększać koncentrację uwagi
• może korzystnie wpływać na integrację sensoryczną, stymulując u dziecka sferę dotykową i proprioceptywną podczas trzymania pisaka i manipulowania nim po tablicy oraz podczas dozowania odpowiedniego nacisku w czasie wykonywania zadania graficznego, a także stymulując sferę przedsionkową podczas kontroli ruchów głowy, oczu i ręki
• umożliwia wykonie ćwiczeń planowania ruchowego w obrębie oczu oraz płynności ruchów gałek ocznych podczas przekraczania linii środkowej ciała
• umożliwia wykonywanie ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas rysowania oburącz (tablica ma funkcję rozpoznawania z osobna dwóch pisaków, jest też możliwe ustawienie dwóch różnych kolorów dla każdego pisaka)
• daje możliwość wykonania ćwiczeń płynności i rytmiczności pracy obu rąk, o ile wskażemy dziecku jak powinny współpracować ze sobą ręce podczas korzystania z tablicy i pisaka