Krystyna Bochenek patronką szkoły w Katowicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych oraz Gimnazium nr 34 dla

Dzieci Chorych mają nowego patrona. W Sali z Sercem, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Zespół Szkół uroczyście otrzymał imię Krystyny Bochenek. To już druga szkoła w Polsce, a trzecia na Świecie, której patronuje wicemarszałek Senatu, zmarła tragicznie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

W uroczystości nadanie szkole imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udzial m.in. Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, władze miasta, dyrekcja oraz zespół medyczny szpitala, a także rodzina i przyjaciele zmarlej.

Najlepsze życzenia zebranym na uroczystości nauczycielom i uczniom złożył Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz zaznaczył, że wybór takiego patrona to nie tylko dar, ale przede wszystkim wyzwanie dla calej szkolnej społeczności. Śląski Kurator Oświaty wyraził przekonanie, że to nie przypadek, iż szkoła wybrała takiego właśnie patrona – Jestem przekonany, że imię Krystyny Bochenek będzie dla tej społeczności szkolnej inspiracją do podejmowania walki ze swoimi słabościami oraz do radosnego przeżywania każdego najmniejszego sukcesu – podkreślił kurator. Życząc zarówno nauczycielom, jak i uczniom pasji i energii, które cechowały Krystynę Bochenek, kurator Faber podkreślił, jak ważne jest pokonywanie wszelkich trudności i ograniczeń, szczególnie w takim miejscu, jak to.

Aby pomóc nauczycielom w przeprowadzaniu zajęć i sprawić, by były barwne i atrakcyjne, Wicewojewoda i Kurator przekazali szkole laptop, proje

ktor i tablet dla ucznia służący do pisania. Sprzęt został wyposażony przez sponsora w odpowiednie oprogramowanie i entuzjastycznie przyjęty przez tych, którzy na co dzień będą z nim pracować – małych pacjentów. Dzieci już podczas prezentacj tablicy interaktywnej pokazały, jak radośnie i spontanicznie mogą wyglądać lekcje, a nauczyciele, dzięki zapewnionemu szkoleniu, w pełni wykorzystają możliwości nowego sprzętu.

Choć nauka w takim miejscu jak szpital nie jest łatwa, nauczyciele przyznają, że rola ucznia daje choremu dziecku poczucie normalności i stabilności, wiąże się z codziennością. Uczenie się sprzyja także odwróceniu uwagi od spraw związanych z leczeniem oraz pozwala na utrzymanie nawyku systematycznej pracy. Konieczności uczestniczenia w zoorganizowanych zajęciach szkolnych jest również dla leczonego

ednym z zadań katowickiego zespołu szkoł jest łączenie zabawy z nauką. O prawdziwości tego stwierdzenia mogli przekonać się wszyscy zaproszeni goście, nie tylko podczas spontanicznej lekcji przy nowej tablicy, ale rownież oglądając program artystyczny w wykonaniu uczniów. Radość i energia małych artystów to tylko jeden z dowodów na to, że imię Krystyny Bochenek nosi od dzisiaj wyjątkowa szkoła.

Źródło: Magazyn Szkolny z dnia 10.11.2011