Cyfryzacja edukacji

Cyfryzacja edukacji Cyfryzacja edukacji otwiera przed nauczycielami wiele możliwości nowoczesnego nauczania z zastosowaniem multimedialnej techniki komputerowej, tablic interaktywnychsystemu pilotów do odpowiedzi czy też cyfrowego laboratorium doświadczalnego. Wspomagani przez te urządzenia oraz te, które umożliwiają dostęp do internetowych zasobów edukacyjnych, mogą znacznie bardziej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania zainteresować uczniów tematem zajęć.

Cyfryzacja edukacji ma na celu stworzyć kompleksowe warunki dla nowoczesnego nauczania, w tym zapewnienie infrastruktury sieciowej oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli.

Dzięki wprowadzeniu szerokopasmowego łącza internetowego w szkole zajęcia nie tylko stają się atrakcyjniejsze dla ucznia ale także uczą go docierania do potrzebnych informacji, które stają się kluczowym elementem życia codziennego i pracy zawodowej.

Zalecana przepustowość łącza symetrycznego w szkole musi być zreazlizowana na najlepszym szerokopasmowym dostępnym technicznie poziomie, a docelowo do roku 2020 należy dążyć do osiągnięcia przepustowości na poziomie 1GB/s uwzględniając lokalne warunki techniczne oraz liczbę końcowych użytkowników.

Cyfryzacja edukacji

Szkołom należy zapewnić profesjonalną infrastrukturę sieciowo-usługową, kablową i bezprzewodową na terenie szkoły zgodnie z najnowszymi standardami informacyjno-komunikacyjnymi zarządzania oraz bezpieczeństwa urządzeń końcowych bezprzewodowych i mobilnych.

Cyfryzacja edukacji