WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ INTERWRITE I ZASOBÓW INTERNETU W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Współcześnie jesteśmy świadkami coraz szybszych zmian zachodzących  w wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych w edukacji: komputery przenośne, rzutniki multimedialne, to już integralna część wyposażenia szkół. Wśród tych akcesoriów znajduje się również tablica interaktywna.

Tablica interaktywna Interwrite jest wielofunkcyjnym środkiem dydaktycznym, wykorzystującym technologie bezprzewodowe. Łączy w sobie elementy ekranu do wyświetlania prezentacji, tablicy samokopiującej i komputera. Tablicę Interwrite można obsługiwać za pomocą pióra elektronicznego i komputerowej myszy. W ten sposób uzyskujemy możliwość pisania po niej, rysowania, zaznaczania i wykonywania innych czynności bez użycia kredy. Tablice interaktywne Interwrite przypominają swoimi rozmiarami tablice tradycyjne. Olbrzymim plusem takiej tablicy jest jej niewielka waga, dzięki czemu można ją zamocować na specjalnym stojaku, który ma płynną regulację wysokości. Mobilność tablicy Interwrite zapewnia umieszczenie jej na stelażu posiadającym kółka, dzięki czemu można przemieszczać ją w dowolne miejsca
w szkole.

Pobierz cały artykuł

Oprac.:
Agata Safian
Izabela Kaszubska – Tomaszewska
Magdalena Brewczyńska
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 2012 r.

Opinia użytkownika ‘Cyfrowego, mobilnego laboratorium doświadczalnego Globisens, Firmy AGRAF

Dr Wojciech A. Sysło

Akademia im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

Opinia użytkownika

Cyfrowego, mobilnego laboratorium doświadczalnego  Globisens,

Firmy AGRAF

 Dzisiejsza szkoła i  kształcenie w niej  ma sprostać wymaganiom zmieniającego się wokół nas otoczenia. Uczeń pozyskuje wiedzę i nabywa umiejętności korzystając z dużych zasobów informacji z pomocą nowych technologii, w tym technologii mobilnych. To także wyzwanie dla nauczycieli, by dostosować działania w procesie poznania poszukując nowych metod i technologii kształcenia.

Mam przed oczyma dosłownie i w przenośni książeczkę LEKCJE MARII SKŁADOWSKIEJ – CURIE notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku. Dawno temu działa się historia Jej SPÓŁDZIELNI bo w 1907 i 1908 roku, ale idee są aktualne dziś:  ‘nauka przez działanie, to znaczy przez eksperymentowanie … a każda chwila mobilizuje ich inteligencję i pobudza wyobraźnię’. Można się rozpisać o metodologiach dzisiejszego kształcenia, korzystających z tych idei, ale zawsze pozostanie czynny udział ucznia obserwującego, wykonującego doświadczenia i eksperymenty i nauczyciela, który jest dla niego dobrym doradcą, przewodnikiem. To dotyczy przedmiotów całego przyrodoznawstwa, czyli poznawania i opisu tego co nas otacza. / Jest oczywistym traktowanie przedmiotów przyrodoznawstwa: biologii, geografii, chemii, fizyki  … wspólnie./

Cyfrowe, mobilne laboratorium doświadczalne Globisens, oferowane przez firmę AGRAF z Łodzi, w formie dysków pomiarowych LABDISC, jest zestawem eksperymentalnym spełniającym wiele funkcji w edukacji nauk przyrodniczych. Dysk pomiarowy: Uniwersalny, Fizyka, BioChem integruje dla przyjętego zestawu pomiarów, czujniki wbudowane i podłączane do dysku. Dołączone do zestawów eksperymentalnych oprogramowanie pozwala wizualizować i opracowywać wyniki pomiarów, umożliwiając także przenoszenie ich i opracowanie w innych narzędziach informatyki. To bardzo cenne cechy zestawu. Część dysków wyposażona jest w GPS co pozwala na przenoszenie wyników pomiarów na mapy Google.

Klasa może dysponować kilkoma zestawami dysków. Scenariuszy zajęć z w/w zestawami może być wiele. Jedno wyjście z klasą uczniów w teren może dostarczyć w miarę pełnego zestawu pomiarów, odnoszących się często do obszarów wiedzy związanych z różnymi przedmiotami. TAKIE powinno być poznawanie, interdyscyplinarne.

Powyższe, to doświadczenie w edukacji z uczniami klas 4 – 6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Poznanie zagadnień będących podstawą wiedzy dla przeprowadzanych doświadczeń, nabycie umiejętności obsługi zestawów pomiarowych i ich działania, stawianie hipotez badawczych to tylko niektóre elementy procesu kształcenia wspomagające rozwój uczniów, ich kreatywność i innowacyjność w działaniu, z wykorzystaniem cyfrowego, mobilnego laboratorium doświadczalnego  Globisens.

Gorzów Wielkopolski,  20 luty 2017 roku

Labdisc w szkole podstawowej nr 130 w Łodzi

Labdisc w szkole podstawowej nr 130 w ŁodziOd roku wykorzystuję podczas zajęć przyrodniczych z uczniami szkoły podstawowej laboratoria Labdisc. Są doskonałym narzędziem wspierającym uczenie się poprzez doświadczanie i eksperymenty. Dzięki nim mam możliwość przeprowadzania różnorodnych doświadczeń nie tylko w klasie szkolnej, ale także poza nią. Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia jest ono niezwykle mobilne, a wbudowana pamięć pozwala na zapamiętanie większej liczby pomiarów. Ważną dla mnie funkcjonalnością jest możliwość połączenia go poprzez Bluetooth z tabletem i sterowania urządzeniem poprzez aplikację GlobiLab. Oprogramowanie sterujące i wyświetlające wyniki pomiarów jest bezpłatne i doskonale współpracuje z tabletami, które posiadam w szkole. Plusem urządzenia jest także wbudowany odbiornik GPS, pozwalający na lokalizację naszego położenia i późniejsze naniesienie danych na mapy Google.

Obsługa Labdisc jest intuicyjna i nie stwarza większych trudności nawet uczniom młodszych klas szkoły podstawowej.  Nauczyciel ma dostęp do przetłumaczonej instrukcji obsługi oraz przykładowych ćwiczeń dostępnych również w samej aplikacji GlobiLab. Sama aplikacja ma możliwość prezentacji danych na kilka sposobów (tabela, mierniki,  dwa rodzaje wykresów: kolumnowy i liniowy).  Na wykresy możemy nanosić adnotacje i zdjęcia. Możemy także dodawać znaczniki i analizować wybraną ich część. Równocześnie możemy dokonać więcej niż jeden pomiar, od razu porównać ze sobą wyniki i poszukać zależności między nimi.

Dzięki wykorzystaniu mobilnego laboratorium Labdisc możemy w klasie analizować dane zebrane przez uczniów podczas wykonywanych pomiarów. Mogą oni samodzielnie przejść przez wszystkie etapy eksperymentu od pytania badawczego, stawiania hipotezy, poprzez planowanie i przeprowadzanie eksperymentu do wnioskowania na podstawie zebranych danych.

Różnorodność czujników daje możliwość wykorzystania jednego urządzenia do badań
z zakresu różnych nauk przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii).

Polecam Labdisc jako przydatne narzędzie badawcze na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, łatwe w obsłudze, mobilne, dające wiele możliwości zbierania i analizy danych.

 

Anna Romańska – Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Cyfryzacja edukacji

Cyfryzacja edukacji Cyfryzacja edukacji otwiera przed nauczycielami wiele możliwości nowoczesnego nauczania z zastosowaniem multimedialnej techniki komputerowej, tablic interaktywnychsystemu pilotów do odpowiedzi czy też cyfrowego laboratorium doświadczalnego. Wspomagani przez te urządzenia oraz te, które umożliwiają dostęp do internetowych zasobów edukacyjnych, mogą znacznie bardziej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania zainteresować uczniów tematem zajęć.

Cyfryzacja edukacji ma na celu stworzyć kompleksowe warunki dla nowoczesnego nauczania, w tym zapewnienie infrastruktury sieciowej oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli.

Dzięki wprowadzeniu szerokopasmowego łącza internetowego w szkole zajęcia nie tylko stają się atrakcyjniejsze dla ucznia ale także uczą go docierania do potrzebnych informacji, które stają się kluczowym elementem życia codziennego i pracy zawodowej.

Zalecana przepustowość łącza symetrycznego w szkole musi być zreazlizowana na najlepszym szerokopasmowym dostępnym technicznie poziomie, a docelowo do roku 2020 należy dążyć do osiągnięcia przepustowości na poziomie 1GB/s uwzględniając lokalne warunki techniczne oraz liczbę końcowych użytkowników.

Cyfryzacja edukacji

Szkołom należy zapewnić profesjonalną infrastrukturę sieciowo-usługową, kablową i bezprzewodową na terenie szkoły zgodnie z najnowszymi standardami informacyjno-komunikacyjnymi zarządzania oraz bezpieczeństwa urządzeń końcowych bezprzewodowych i mobilnych.

Cyfryzacja edukacji

NOWE NARZĘDZIA W NAUCZANIU – LEPSZE EFEKTY

czyli o pilotach do odpowiedzi i cyfrowym laboratorium doświadczalnym Globisens
w praktyce

 1. Wstęp

Jak nauczać żeby osiągać coraz lepsze efekty nauczania? To pytanie zadaje sobie większość Nauczycieli i edukatorów. Jesteśmy zasypywani informacjami o coraz to lepszych, sprawniejszych i nowocześniejszych rozwiązaniach praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie omija to szkoły i edukacji. Na targach, konferencjach i w Internecie spotykamy się z ogromną ilością różnego rodzaju pomocy naukowych czy rozwiązań wspomagających pracę nauczyciela z modnym, w ostatnich latach, przymiotnikiem w nazwie: „cyfrowy”.

Jak wybrać te najbardziej korzystne czy efektywne propozycje? Jak nie ulec chwilowej euforii? To trudna sztuka ponieważ najczęściej dla Nauczycieli czy Dyrektorów Szkół to rozwiązania zupełnie nowe, które nie są jeszcze popularne. Łatwo wtedy popełnić błąd zwłaszcza jeśli ważną (główną) rolę odgrywa cena. A czy Szkoła jest zadowolona? Czy nauczyciele używają zakupionych produktów? Czy uczniowie osiągają lepsze efekty?

Żeby dobrze wybrać spośród ogromu oferowanych nowoczesnych produktów trzeba odpowiedzieć na kilka pytań pozornie nie związanych ze sprzętem:

 • Co zrobić żeby lekcja była dla współczesnych uczniów przygodą?
 • Jak zaktywizować uczniów do wspólnej pracy?
 • Jak rozbudzić wyobraźnię i podnieść efektywność nauczania?
 • A na koniec jak obiektywnie ocenić rezultaty samego procesu nauczania?

Pokazując jak nowe narzędzia w połączeniu z nowatorskim podejściem do edukacji mogą podwyższyć efekty nauczania chciałabym pomóc Państwu odpowiedzieć na te pytania.

 1. Innowacyjne zastosowanie pilotów do testów

Co to są piloty do testów? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą wyjaśniam, że to małe urządzenia z przyciskami, za pomocą których możemy udzielać odpowiedzi w formie jedno lub wielokrotnego wyboru, a w bardziej rozbudowanych modelach także udzielać krótkich odpowiedzi tekstowych czy podawać wyniki liczbowe. W tytule specjalnie użyłam nazwy piloty do testów ponieważ to najbardziej popularna nazwa choć tak naprawdę są to piloty do odpowiedzi.

Wykorzystanie pilotów jako narzędzia do przeprowadzania testów to tylko jedno z wielu możliwości ich zastosowań. Wyniki otrzymujemy natychmiast, szybko można wyjaśnić błędy i łatwo będzie obiektywnie ocenić każdego ucznia. Ale piloty doskonale nadają się do udzielania odpowiedzi na różnorodne pytania, którymi można zaangażować uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

Tradycyjny cykl prowadzenia zajęć w klasie pokazuje rysunek 1. Oznacza to że nauczyciel przygotowuje temat, prowadzi lekcje, robi klasówkę, żeby sprawdzić poziom przyswojenia tematu, a oddaje ją gdy uczniowie są już w połowie następnego tematu i nie są zbyt zainteresowani błędami jakie popełnili. Dzieje się tak ponieważ nauczyciel ma często do sprawdzenia nawet kilkadziesiąt prac klasowych w tym samym momencie, a to wymaga czasu.

Model nauczania
Rysunek 1 – „Typowy” cykl prowadzenia zajęć w klasie (opracowane na podstawie materiałów Turning Technologies)

Czy można to zmienić? Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Ja chciałabym zainteresować Państwa wykorzystaniem pilotów do odpowiedzi, firmy Turning Technologies, jako narzędzia do angażowania i ciągłej ewaluacji ucznia. Firma Turning Technologies, współpracuje z metodykami z całego świata, którzy opracowują najefektywniejsze metody wykorzystania pilotów w szkołach i na uczelniach.

Nauczyciel przygotowując się do wprowadzenia nowego tematu może z góry przygotować sobie szereg pytań jakie zada uczniom. Tych pytań może być bardzo dużo ponieważ nauczyciel łatwo dobierze je w zależności od przebiegu konkretnej lekcji. Odpowiedzi otrzyma natychmiast po przyciśnięciu przez uczniów przycisków i od razu będzie wiedział jaki jest poziom klasy i co wie każdy poszczególny uczeń. Daje to wiele dodatkowych możliwości w tym dostosowanie ćwiczeń czy dodatkowych materiałów dla uczniów o wybitnych zdolnościach lub tych z trudnościami. Można szybko zdiagnozować, że np. wybitny dotąd uczeń z danym tematem sobie nie radzi. Analizując wyniki długofalowo można monitorować, a co najważniejsze przeciwdziałać systematycznemu opuszczaniu się ucznia w nauce czy wspierać słabszego gdy jego wyniki wskazują na poprawę.

A co zrobić by ta przeciętna grupa była aktywna i nie nudziła się na lekcji?

Na świecie powstało wiele metod zwiększenia zaangażowania uczniów z wykorzystaniem pilotów do odpowiedzi, które przyniosły bardzo dobre efekty. Piloty można wykorzystać m.in. do:
a) Zwiększenia kontroli nad przebiegiem lekcji
b) Polepszenia komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielem po-przez:
– Zadawania pytań na rozgrzewkę – łatwe pytania, które ośmielają uczniów do aktywności oraz pobudzają do kreatywności.
– Zadawania pytań przed i po omówieniu tematu – odpowiedzi uczniów pokazują jaki jest stan ich wiedzy przed rozpoczęciem nowego tematu i po jego wprowadzeniu. Umożliwia to nauczycielowi lepsze dopasowanie omawianych zagadnień do poziomu danej klasy i sprawdzenie czy uczniowie przyswoili sobie nowy materiał na odpowiednim poziomie.
– Zadawania pytań pobudzających do dyskusji – pytania kontrowersyjne lub podchwytliwe, które spowodują zaangażowanie klasy w dyskusję.
c) Sprawdzenia poziomu zrozumienia omawianych zagadnień – znacznie wcześniej niż dopiero na klasówce
d) Śledzenia i punktowania aktywności uczniów na lekcji – można przeanalizować, który uczeń jest zwykle najszybszy, a który się ociąga i odpowiada długo po czasie (a może czasami w ogóle nie udzielił odpowiedzi)
e) Analizy wyników w oparciu o dane demograficzne – czyli analiza wg wieku, płci, miejsca zamieszkania czy innych informacji, które pomogą szkole w dopasowaniu metod nauczania dla uczniów swojej placówki.

To tylko niektóre aspekty wykorzystania pilotów do odpowiedzi. Czy są skuteczne i czy taka skuteczność jest wystarczająca mogą Państwo ocenić sami na podstawie wyników badań przeprowadzonych w USA (rysunek 2).

Wyniki badań
Rysunek 2 – Wzrost efektywności nauczania z wykorzystaniem pilotów Turning Technologies wg badań przeprowadzonych w USA

Wykorzystanie pilotów do odpowiedzi może znacznie poprawić efekty nauczania, choć na początku będzie wymagało to więcej pracy od nauczyciela. Piloty Turning Technologies mają jeszcze jedną ważną zaletę. Pytania na lekcję można przygotowywać praktycznie w każdym programie (jak np. programy Office) czy nawet wykorzystać pytania bezpośrednio ze strony internetowej. Oprogramowanie, które służy do zarządzania pilotami i pytaniami umożliwia dodawanie pytań do prezentacji w programie Power Point. W menu programu instaluje się dodatek, który umożliwia definiowanie pytań do pilotów bezpośrednio w programie PP.

W bardzo prosty, wręcz intuicyjny sposób, można wykorzystywać piloty do odpowiedzi z gotowymi testami, które nauczyciel już posiada lub może pozyskać z sieci w formie elektronicznej.

Klasy coraz częściej są wyposażone w tablety. Uczniowie mają smartphony, a piloty to kolejne urządzenie na ławce. Wychodząc na przeciw nowoczesnym trendom, Turning Technologies ma w swojej ofercie także oprogramowanie na tablety i smartphony, które przekształca te urządzenia mobilne w pełnowartościowe piloty do odpowiedzi. Pytania pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia, a wyniki można wysłać do każdego uczestnika. Nie ma też problemu, żeby w jednej klasie wykorzystać mobilne urządzenia i piloty, np. dla osób, którym rozładował się smartphon czy tablet.

Podsumowując ten rozdział chciałabym podkreślić kilka istotnych cech systemu pilotów do odpowiedzi firmy Turning Technologies:

 1. Łatwe przygotowanie pytań
  2. Możliwość wykorzystania istniejących różnorodnych zasobów
  3. Prostota obsługi (urządzeń i oprogramowania)
  4. Możliwość pracy z różnymi klasami 
  5. Szybkość i pewność działania
  6. Pełna archiwizacja
  7. Różnorodność raportów
  8. Zabezpieczenie przed „inwencją” uczniów
  9. Współpraca z platformami edukacyjnymi

Zachęcam do zapoznania się z pilotami do odpowiedzi osobiście. Na wielu konferencjach organizujemy warsztaty i pokazujemy piloty na stoisku. Można także umówić się na bezpłatną i niezobowiązującą prezentację żeby osobiście wypróbować czy urządzenia te sprawdzą się w Państwa warunkach.

 1. Nauka poprzez eksperymentowanie.

Jak ważna jest nauka wspierana doświadczeniami wiadomo już od dawna. Wszystkie wynalazki poprzedzane są wieloma eksperymentami. Tylko praktycznie można sprawdzić czy założenia są prawidłowe. Już od pierwszych dni życia człowiek uczy się poprzez doświadczenia. Rodzice często mówią nie popełniaj mojego błędu, a dziecko (również dorosłe) ten błąd popełnia. Dlaczego? Ponieważ więcej zapamiętujemy gdy sami to sprawdzimy empirycznie niż gdy ktoś nam mówi lub gdy o czymś czytamy.

Przedmioty takie jak fizykachemia czy przyroda lub biologia mają w podstawie programowej przewidziane doświadczenia. Każdy nauczyciel tych przedmiotów wie jak ważne jest eksperymentalne wsparcie niektórych tematów. Nie zawsze można przeprowadzić potrzebne doświadczenia w szkole. Z pomocą przyszły nowe technologie, dzięki którym powstało wiele wirtualnych eksperymentów, przedstawiających zjawiska, których nie ma szans przeprowadzić w warunkach szkolnej klasy. Powstały też nowoczesne urządzenia umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń, których wyniki są zapisywane cyfrowo.

Firma Globisens opracowała urządzenia w formie dysków pomiarowych zwanych Labdisc z wbudowanymi czujnikami. Są 4 rodzaje dysków, które zawierają od 9 do 15 wbudowanych czujników i podzielone są tematycznie. Dysk Mini zawiera 9 czujników dobranych odpowiednio do zajęć w szkołach podstawowych z zakresu tematów przyrodniczo-fizycznych. Następny Labdisc zawiera 11 czujników i jest przeznaczony do nauczania fizyki. Kolejny ma 13 czujników i zastosowanie interdyscyplinarne, a ostatni z wbudowanymi 15 czujnikami (Rysunek 4) służy do nauczania przedmiotów biologiczno-chemicznych. Każdy dysk jest wyposażony w wejście uniwersalne, do którego można podłączyć dodatkowe sondy i czujniki zewnętrzne.

Wbudowane czujniki w Labdisc Bio-chem
Labdiscc Bio-chem z opisem wbudowanych czujników

Tak jak widać na rysunku 4 na dysku są przyciski, którymi możemy włączyć dany czujnik, a jego fizyczne wyjście jest na obwodzie co dobrze widać na rysunku 5. Są czujniki, które działają bezpośrednio po włączeniu przycisku jak wilgotność czy temperatura otoczenia i są takie, które wymagają podłączenia odpowiedniej sondy(końcówki). Niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów akcesoria są dołączane do dysku dzięki czemu nie trzeba ponosić dodatkowych wydatków żeby korzystać ze wszystkich możliwości urządzenia.

Labdisc Bio-chem widok od strony czujników
Widok od strony czujników dysku labdisc Bio-chem

Dyski pomiarowe Labdisk to kompaktowe (średnica 13 cm, grubość 4,5 cm), lekkie (waga to tylko 300 g)urządzenia z własną pamięcią (128 000 próbek), długo działającym akumulatorem (150 godzin pracy), wyświetlaczem LCD i bezprzewodową komunikacją Bluetooth. Pozwala to na przeprowadzanie rzeczywistych doświadczeń (również tych długotrwałych) tak w klasie, jak i poza nią.

Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby zmierzyć ciśnienie, wilgotność, poziom hałasu czy natężenie światła, a na wyświetlaczu zobaczyć wartość pomiaru. Można również włączyć kilka czujników i dokonać równoczesnego pomiaru wielu parametrów, które zostaną zapisane w pamięci dysku. Po połączeniu dysku z komputerem lub dowolnym tabletem można dokonać analizy przeprowadzonych doświadczeń używając intuicyjnego i prostego w obsłudze oprogramowania GlobiLab dostępnego bezpłatnie na wszystkie systemy: Windows, MAC, Linux, Ios i Android. Wyniki można wyświetlić w postaci czytelnej tabeli, pokazać na wykresielub na wirtualnych miernikach oraz nanieść na mapy GoogleOprogramowanie ma wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi do analizy, edycji i statystyk związanych z obróbką wyników.

Wbudowany GPS umożliwia automatyczną lokalizację pomiarów, przeprowadzanych w terenie, na mapach Google, co pozwala na przeanalizowanie wyników w zależności od miejsca badania oraz określenie dodatkowych parametrów, takich jak prędkość czy współrzędne GPS. Doświadczenia dokonywane w klasie mogą być obserwowane bezpośrednio na komputerze czy tablecie, a dzięki bezprzewodowej komunikacji Bluetooth nie ma ograniczeń związanych z długością kabla.

Program zawiera w menu gotowe scenariusze do 16 lekcji, które składają się z części teoretycznej oraz szczegółowego opisu wykorzystania dysku pomiarowego Labdisc z wyszczególnieniem jakie wybrać czujniki i jakie ustawić parametry pomiaru.

Dla młodszych uczniów jest przeznaczony Labdisc Mini i specjalne oprogramowanie GlobiWorld (również bezpłatne), które zawiera dodatkowe ciekawostki i informacje, a przede wszystkim przyjazny młodym odkrywcom interfejsDoświadczenia, które łączą świat rzeczywisty z cyfrowym, mogą stać się dla uczniów idealnym środowiskiem do działania, zachęcającym ich do poznawania otaczającego świata. Nauka poprzez eksperymentowanie z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, współpracujących ze sprzętem, którym dzieci i młodzież posługuje się na co dzień pozwoli wpłynąć na zwiększenie zaangażowania i pobudzi uczniów do działania.

4. Podsumowanie

Dlaczego Nowoczesne narzędzia w edukacji są tak istotne, że również MEN widzi potrzebę wprowadzania ich do Szkół? To urządzenia które są łącznikiem między nauczycielem i uczniem – dwóch zupełnie różnych światów.

Sama technologia nie wpłynie na zwiększenie wiedzy młodych ludzi czy na ich umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie. Żeby to nastąpiło, żeby uczeń mógł znaleźć coś w sieci czy przyswoić sobie wiedzę wykorzystując Nowoczesne Technologie najpierw ktoś – nauczyciel – musi go tą wiedzą zainteresować. Spowodować żeby chciał jej szukać w swoich „zabawkach” tak jak szuka rozwiązań gdy nie może przejść jakiejś przeszkody w swojej ulubionej grze. Nadal uczniom potrzebny jest nauczyciel, ale taki, który swoją ogromną wiedzę poda im w postaci „cyfrowej” czyli w języku, który najlepiej rozumieją. Nauczyciel musi nauczyć się posługiwać komputerem i jego różnorodnymi peryferiami tak jak w dzieciństwie uczył się używać nożyczek czy cyrkla. Wtedy będzie mógł swoim uczniom pokazać fascynujący świat swojego przedmiotu w sposób, który z łatwością podchwycą.

Nowych narzędzi, które mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności w nauczaniu jest bardzo wiele. Trudno je poznać czy przekonać się do nich z reklamowego opisu czy artykułu. Warto więc wykorzystywać każdą okazję by osobiście je wypróbować czy rozwiać wątpliwości.

Zachęcam Państwa do empirycznego sprawdzenia jak działają te wszystkie nowinki. Nawet jeśli Szkoły nie będzie na nie stać lub Państwo obawiacie się czy potraficie je wykorzystać, warto wiedzieć i warto spróbować ponieważ to ciekawość świata najbardziej nas do niego zbliża i powoduje, że stajemy się mądrzejsi.

 

Nowoczesne technologie w badaniu skuteczności kształcenia

Edukacja jest procesem obejmują…cym nauczanie, uczenie się i sprawdzanie poziomu zdobytej wiedzy. Użycie technologii w tym procesie może mieć znaczny wpływ zarówno na metody stosowane przez nauczyciela, jak i wyniki ucznia, dzięki systematycznie zwiększanej efektywności i dywersyfikacji metod nauczania.

System pilotów do odpowiedzi Turning Technologies, podnosi efektywność nauczania poprzez: błyskawiczne sprawdzenie zdobytej przez uczniów wiedzy, uzyskanie przez nich szybkich postępów w nauce oraz zauważalnie większą aktywność klasy.

Piloty do odpowiedzi umożliwiają w bardzo prosty i szybki sposób spraw-dzenie wiedzy całej klasy. Nauczyciel zadaje pytanie, a uczeń udziela odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie ResponseCard. Następnie rezultat całej klasy zostaje wyświetlony na wykresie i zapisany w programie Flow. Ponadto każdy pilot ResponseCard ma własny unikalny identyfikator, który jest przypisany do danego ucznia. Dzięki tym funkcjom nauczyciel może w każdej chwili porównywać wszystkie zapisane odpowiedzi oraz wygenerować różnego rodzaju raporty związane z osiągnięciami uczniów.

Cyfrowe zbieranie danych, możliwe dzięki zastosowaniu pilotów do odpowiedzi, dostarcza narzędzi do śledzenia efektywności programu nauczania i wyników do ewaluacji.

Zaangażowanie uczniów uzupełnione błyskawicznymi wynikami z systemu odpowiedzi Turning Technologies wspomaga zapamiętywanie poprawnych i poprawianie błędnych odpowiedzi. Pomagają w tym takie metody jak:

 • Pytania na rozgrzewkę – łatwe pytania wprowadzające w temat
 • Pytania przed i po omówieniu tematu – umożliwiają sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów danej klasy na temat, który właśnie będzie omawiany. Pozwala to na dostosowanie omawianego materiału do potrzeb uczniów, a następnie sprawdzenie czy temat został zrozumiany
 • Pytania bez jednoznacznej odpowiedzi – zadanie pytania, na które nie ma jednej prawidłowiej odpowiedzi pozwala sprawdzić jakie znaczenia są dla uczniów bardziej powszechne
 • Pytania pobudzające do dyskusji – zadając kontrowersyjne czy podchwytliwe pytania można zaangażować uczniów do dyskusji
 • Punktowanie aktywności na lekcji – można oceniać aktywność na lekcjach i szybkość odpowiadania uczniów.

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Turning Technologies można w pro-sty sposób uzyskiwać informacje na temat uczniów i ich osiągnięć, zarówno w danym momencie jak i w dłuższym okresie czasu. Sprawia to, że wykorzystanie pilotów do odpowiedzi ResponseCard w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem Flow (oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie dowolnych materiałów i gotowych pytań oraz zadawanie pytań na „gorąco” w trakcie lekcji) daje nauczy-cielowi niesamowicie skuteczne narzędzie do angażowania i oceniania, które pozwala mu osiągnąć znacznie lepsze wyniki nauczania.

Wyniki badań po zastosowaniu pilotów

Wywiad z Dariuszem Stacheckim

Na technologię potrzebny jest pomysł

Według Dariusza Stacheckiego, wicedyrektora Gimnazjum w Nowym Tomyślu, warunkiem powodzenia wdrożenia nowoczesnych technologii w edukacji jest pomysł i precyzyjny plan. Poleca tablice Interwrite jako niezawodne i intuicyjne w użyciu.

– Czy nowoczesna technologia sprzyja nauczaniu? Czy może odwrotnie – jest tylko modą, która ma swoich wielbicieli…

Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum w Nowym Tomyślu: 
Nowoczesna technologia jak najbardziej sprzyja nauczaniu, a nasze gimnazjum jest na to doskonałym przykładem. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół, które zaczęły cyfryzację. W zasadzie od początków istnienia szkoły, ale już w roku 2000, dzieliliśmy się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2004 r. na konferencji KASK nasi nauczyciele prezentowali innym swój warsztat pracy, swoje materiały i swoje cyfrowe pasje. Teraz wracamy do tego z uśmiechem, bo w porównaniu do poziomu dzisiejszego, to rzeczywiście były pierwsze kroki. Teraz wiedza jest wszechobecna, podobnie jak technologia. Wychodzę z założenia, że dobra technologia powinna być transparentna. Ma być narzędziem, które uzupełnia, a nie daje coś zamiast. Nie można całkowicie zastąpić zeszytów i książek iPadami. Ale iPady mogą okazać się pomocne w zdobywaniu wiedzy.

– Jak Panu udało się przekonać do technologii nauczycieli? I to zdaje się, że wszystkich, z Pana Gimnazjum.
DS: 
Wbrew krążącym opiniom, że nauczyciele nie chcą się szkolić poszło mi nadzwyczajnie łatwo. Na samym początku zgromadziłem wokół siebie podobnych technologicznych zapaleńców. Wiedzieliśmy co chcemy zrobić, mieliśmy pomysły na ciekawe lekcje z użyciem technologii. Wiedzieliśmy na przykład po co chcemy interaktywnych tablic, do czego są nam one potrzebne. Zaczęliśmy się szkolić, w pierwszej kolejności krąg technologicznych zapaleńców. Potem nauczyciele sami już przychodzili i proponowali, a nawet wręcz się domagali szkoleń i możliwości prowadzenia lekcji z tablicami interaktywnymi. Dokupywaliśmy nowe tablice – teraz mamy już 20 i szykujemy się na kolejne.

Zajęcia w gimnazjum w Nowym Tomyślu
Warsztaty w gimnazjum w Nowym Tomyślu

– Czyli jednak nauczyciele chcą się szkolić i chcą nowych technologii…
DS: 
Oczywiście, że chcą. Najtrudniejsza jest jednak zmiana podejścia do pracy i do ucznia. Nauczyciel ma być przewodnikiem i partnerem ucznia po oceanie wiedzy. Nie jak dotąd wszechwiedzącą alfą i omegą. Trzeba zejść z piedestału, trzeba nabrać do siebie dystansu i czasem poprosić o pomoc ucznia. Bo uczniowie żyją w świecie technologii praktycznie od urodzenia, więc mają prawo wiedzieć więcej. Rolą nauczyciela jest również wskazanie uczniowi, że nowoczesne technologie to nie tylko gry i portale społecznościowe. To również nieograniczona możliwość zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności, a nawet kształcenia postaw i kompetencji.

– Czym zatem nowoczesne lekcje różnią się od tradycyjnych?
DS: 
Między innymi dzięki technologii istnieje możliwość współpracy – praca grupowa, projektowa, która wymaga dzielenia się zadaniami, kreatywności, empatii, wyzwala w uczniu właściwe postawy, kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To jeden aspekt. Drugi to możliwość zaangażowania w tryb zajęć praktycznie 100% klasy. W tradycyjnym podejściu udaje się zaledwie kilka procent – przy 30 osobach w klasie nauczyciel nie ma praktycznie szans na zaangażowanie i weryfikację wiedzy wszystkich uczniów. A dzięki tablicom interaktywnym istnieje duża możliwość aktywizacji.

– Mierzy Pan efekty?
DS: 
Wszyscy chcą mierzalnych efektów w postaci lepszych wyników testów. A tego tak do końca nie da się zbadać. W ubiegłym roku mury naszej szkoły opuścił pierwszy oddział tzw. „e-klasy”, która od początku realizowała program z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczniowie ci mieli najwyższe średnie ze wszystkich dotąd roczników. Egzaminy końcowe również poszły im na najwyższym poziomie. Ale nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że to zasługa technologii. Bo to również zależy od szeregu innych czynników np. indywidualnych zdolności uczniów. Jedno jest pewne – byli bardzo zaangażowani w proces nauczania, sami szukali wiedzy i mieli do tego narzędzia oraz profesjonalnie przygotowaną kadrę. To niezwykle ważne. Aktywność ucznia dzięki nowym technologiom wzrasta. Wykorzystujemy także nowe technologie w terapii pedagogicznej. Na przykład uczniowie, którzy przejawiali większe skłonności do agresji, uczestniczyli w warsztatach, podczas których np. kręcili teledyski, nagrywali własne piosenki, pisali do nich teksty i sami komponowali muzykę. Bardzo pomogła w tym technologia. Ale czy to tylko jej zasługa? To jedynie narzędzie w rękach ludzi. Najważniejsze jest mądre wykorzystanie technologii.

– Jakie błędy popełniają szkoły, chcąc nadążyć technologicznie za światem i stać się konkurencyjne?
DS: 
Największym jest brak pomysłu. Do czego nowoczesna technologia ma nam służyć? A od tego trzeba zacząć. Szkoła jest instytucją profesjonalną i dlatego powinna korzystać z profesjonalnych rozwiązań i profesjonalnego sprzętu. Olbrzymią rolę odgrywa tu spójny tzw. edusystem, sprawna sieć, dobry kontent edukacyjny i odpowiednio przygotowana kadra. Niezwykle istotna w warunkach szkolnych jest niezawodność urządzeń i ich intuicyjna obsługa. Źle działający, słabej jakości sprzęt to strata czasu na lekcji, nerwy, brak kontroli, a w efekcie brak realizacji celów kształcenia – to jest niedopuszczalne. Dlatego urządzenia kupowane przez szkoły powinny być najwyższej jakości, ergonomiczne i bardzo intuicyjne w obsłudze. Nie ma miejsce na buble, bo to bez sensu.

– Jak zatem zaplanować dobór sprzętu?
DS: 
Najważniejsze, żeby sprzęt spełniał nasze wymagania i nad tym trzeba się naprawdę zastanowić. Ważnych jest wiele czynników. Na przykład długi czas pracy urządzeń na baterii. Proszę wyobrazić sobie klasę z przedłużaczami i kablami i do tego poruszające się w takim środowisku dzieci. Nie trudno wtedy o wypadek. Nie dość, że łatwo można uszkodzić sprzęt, to uczniowi może stać się krzywda. My iPady ładujemy praktycznie dwa razy w tygodniu, a uczniowie używają ich codziennie przez kilka godzin. Tablice, których używamy to Interwrite i Smart. Są one niezawodne, łatwe w obsłudze i nauczyciele bardzo chętnie z nich korzystają. Trzeba również przemyśleć, jak będzie wyglądała praca sprzętu na co dzień, w jaki sposób zaplanować i zorganizować wydajną sieć bezprzewodową. Każdego dnia w naszym gimnazjum pracuje w sieci ponad 300 urządzeń bezprzewodowych oraz ok. 200 komputerów stacjonarnych. Często w kilku sąsiadujących salach prowadzone są zajęcia na których korzysta się z ponad 30 urządzeń bezprzewodowych. W takich warunkach sprawdzą się tylko profesjonalne rozwiązania. Urządzenia dostępowe z hipermarketu nie sprostają tym wymaganiom. To ważne przy projektowaniu sieci. Trzeba także precyzyjnie określić gdzie rozmieścić punkty dostępowe, aby zapewnić najlepszą wydajność. Precyzyjny plan działania to podstawa.

– Długo trwa opanowanie obsługi tablicy?
DS: 
Wszystko zależy od sprzętu i szkolenia. Przykładowo przy tablicach Interwrite, na których praca jest wręcz intuicyjna wystarcza krótki instruktaż. Oprogramowanie jest bardzo przyjazne, a nauczyciel wraz z tablicą otrzymuje zestaw znakomitych narzędzi umożliwiających mu przygotowanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. Z resztą producent sam szkoli nauczycieli i robi to na najwyższym poziomie. Nauczyciele bardzo sobie chwalą pracę na tablicach, bardzo chętnie też uczestniczą w szkoleniach, bo są ciekawe. Sami również organizujemy spotkania w zespołach przedmiotowych, na których dzielimy się własnymi pomysłami na wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji. Interwrite kojarzy mi się z solidnością i niezawodnością. Dlatego kolejne dwie tablice, które chcemy kupić pewnie będą właśnie tej marki.

 

Biografia Dariusza Stacheckiego

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Dariusz Stachecki v-ce dyr gimnazjumEgzaminator ECDL i ECDL Advanced, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie). Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN

Leasing też dla szkół!

Leasing to świetny sposób na pozyskanie środków na zakup sprzętu IT do szkół, w tym tablic interaktywnych. Mało kto z niego korzysta, bo mało kto wie, że można.

Leasing komunalny (lub dla jednostek samorządu terytorialnego) to dobry sposób na finansowanie sprzętu w nowoczesnej szkole. Ta forma jest dostępna już dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i zyskuje na popularności. Kilka lat temu samorządy ogłaszały zaledwie ok. 100 przetargów rocznie dotyczących finansowania poprzez leasing. Teraz liczba ta wzrosła do kilkuset, choć wciąż to relatywnie mało.

Usługa leasingu komunalnego (lub dla jednostek samorządu terytorialnego) adresowana jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a więc gmin, powiatów i województw. To sposób na finansowanie inwestycji samorządowych, które mają na celu zaspokajanie, szeroko pojętych zbiorowych potrzeb danej wspólnoty. Oferują go banki i duże firmy leasingowe, a finansowanie obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje inwestycji.

Jedną z firm oferujących leasing dla szkół jest Europejski Fundusz Leasingowy. – W umowie firma leasingowa zobowiązuje się nabyć sprzęt od wyznaczonego dostawcy np. dystrybutora tablic interaktywnych i oddać szkole do używania. Szkoła zobowiązuje się natomiast zapłacić firmie leasingowej uzgodnione czynsze wynagrodzenia przez określony w umowie okres. Sfinansowanie inwestycji gminnych leasingiem umożliwia rozpoczęcie korzystania z przedmiotu zamówienia bez konieczności wydatkowania całej kwoty. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane leasingiem IT mogą korzystać z obu form leasingu: operacyjnego bądź finansowego – tłumaczy Magdalena Lasoń, doradca finansowy w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Niewielki wkład własny

Finansowanie inwestycji za pomocą tego instrumentu umożliwia pokrycie nawet 100% kosztów przedsięwzięcia. Zwykle wymagany jest wkład własny na poziomie 20%. Jest to znacząca zaleta, ponieważ pozyskiwanie środków z innych źródeł np. funduszy, banków czy programów pomocowych wiąże się zawsze z wymogiem udziału własnego nawet do 50% inwestycji, na co szkoły często nie mogą sobie pozwolić. Warto też zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego finansowana inwestycja jest traktowana jako zobowiązanie pozabilansowe, a co za tym idzie, nie podwyższa ogólnego poziomu zobowiązań ujętego w bilansie jednostki samorządu. Może to mieć znaczenie przy poszukiwaniu źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji. Nie bez znaczenia jest także to, że leasing umożliwia samorządom pozyskanie pieniędzy na inwestycje dofinansowywane z programów unijnych. Raty oraz opłata wstępna są bowiem tzw. kosztem kwalifikowanym.

Szybka procedura

Procedura w przypadku szkół jest praktycznie taka sama, jak w przypadku udzielenia zamówienia publicznego. Najpierw szkoła musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia (powiat lub gmina), a następnie ogłosić postępowanie, udostępnić dokumenty dotyczące zdolności kredytowej, zebrać oferty i wybrać tą najkorzystniejszą. Potem pozostaje jedynie podpisać umowę z wybranym leasingodawcą oraz udostępnić pomieszczenia do instalacji zamówionego sprzętu. Przy kwocie leasingu 8 tys. zł, udziale własnym na poziomie 20%, czynsz przy 24 miesiącach to 335 zł, a przy 36 miesiącach to 240 zł. To na tyle nieduże obciążenie, że wiele szkół jest w stanie temu sprostać, co czyni leasing dobrym instrumentem w procesie unowocześniania placówek oświatowych.

Korzyści z leasingu:

 • niewielkie zaangażowanie kapitału własnego
 • korzystanie z przedmiotu zamówienia po uiszczeniu wpłaty początkowej
 • natychmiastowy dostęp do nowoczesnych technologii
 • sprzęt i oprogramowanie najlepszych producentów
 • struktura transakcji dopasowana do potrzeb
 • zobowiązania leasingowe nie ograniczają możliwości zaciągnięcia kredytu,
 • elastyczność w ustalaniu rat leasingowych
 • proste zabezpieczenia
 • łatwe i przyjazne procedury
 • szybka ścieżka decyzyjna
 • możliwość rozłożenia inwestycji na kilka okresów budżetowych

Proces zamówienia na leasing dla szkół

 1. zgoda organu prowadzącego (burmistrz, wójt, prezydent) na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Udostępnienie wymaganych dokumentów finansowych celem określenia zdolności kredytowej
 4. Przygotowanie i złożenie ofert
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
 6. Podpisanie przez Szkołę umowy leasingowej.
 7. Instalacja i przekazanie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty jednostki budżetowej wymagane do zwarcia umowy leasingu:

 1. statut jednostki budżetowej i uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
 2. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu (gwarantująca środki na zakup w drodze leasingu) lub plan finansowy jednostki budżetowej
 3. rachunek zysków i strat oraz bilans za miniony rok
 4. uproszczona informacja finansowa za rok bieżący
 5. NIP
 6. REGON
 7. ksero dowodu osobistego osoby podpisującej umowę
 8. uchwała w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków kierownikowi/ dyrektorowi jednostki budżetowej lub pełnomocnictwo
 9. kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej (pieczęć Skarbnika lub osoby upoważnionej)

Propozycja leasingu operacyjnego, przykładowe ceny brutto; stałe raty oraz ubezpieczenie majątkowe przez cały okres finansowania:

przedmiot leasingu pracownia komputerowa
okres leasingu 24 miesiące
wartość przedmiotu zamówienia 8000 PLN
wpłata początkowa 20% 1600 PLN

Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Przedstawione warunki mają charakter wstępny i mogą podlegać dalszym negocjacjom. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

Propozycja leasingu operacyjnego, przykładowe ceny brutto; stałe raty oraz ubezpieczenie majątkowe przez cały okres finansowania:

przedmiot leasingu pracownia komputerowa
okres leasingu 36 miesięcy
wartość przedmiotu zamówienia 8000 PLN
wpłata początkowa 20% 1600 PLN
czynsze leasingowe 1-23 240,15 PLN
wykupu przedmiotu leasingu 1% 80,00 PLN

Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Przedstawione warunki mają charakter wstępny i mogą podlegać dalszym negocjacjom. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo-prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

*Żródło: Europejski Fundusz Leasingowy

10 powodów, dla których warto używać tablic interaktywnych DualBoard

Interaktywne tablice DualBoard to nowoczesne narzędzie dydaktyczne.
Dlaczego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem takiego sprzętu ma sens?
Mamy argumenty nie do pobicia!

 1. To nowoczesne urządzenie łączy w sobie możliwości „zielonej” tablicy, komputera, ekranu do wyświetlania prezentacji oraz oprogramowania służącego do robienia adnotacji, rysunków itp. Obsługuje się je za pomocą elektronicznego pisaka, który jest odpowiednikiem myszy komputerowej.
 2. Tablice interaktywne DualBoard rozwijają nie tylko uczniów. Dla nauczycieli to możliwość poszerzenia własnych kompetencji i wejścia na nową ścieżkę kariery. To duże ułatwienie w opracowywaniu autorskich programów nauczania.
 3. Lekcje już nigdy nie będą wyglądały tak samo. Nauczyciele częściej niż inne grupy zawodowe doświadczają zjawiska déjà vu. Co roku te same tematy, ten sam schemat pracy, podobne problemy. Dzięki tablicom można to łatwo zmienić. Każda lekcja może być urozmaicona w inny sposób, zilustrowana innym przykładem, inaczej przeprowadzona. A wszystko bez większego wysiłku, dzięki intuicyjnemu w obsłudze i o bogatej funkcjonalności oprogramowaniu Workspace, które dołączone jest do tablic.
  1. Zajęcia z tablicami interaktywnymi sprzyjają rozwojowi indywidualnych zdolności poznawczych dziecka. Uczniowie mogą oglądać filmy, słuchać muzyki oraz korzystać z bogatych materiałów edukacyjnych np. wirtualnych wycieczek, które umieszczone są w internecie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolności uczniów.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wpływa na umiejętność efektywnej organizacji i planowania pracy zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciel może przygotować całą lekcję w postaci jednego pliku, kolejne zagadnienia będą umieszczane na kolejnych stronach, a dodatkowe materiały takie jak filmy, nagrania audio będą automatycznie powiązane z materiałem lekcyjnym.
  3. Możliwość stałego śledzenia własnych postępów w nauce sprzyja kształtowaniu poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własną pracę. Uczeń widzi wpływ swojej pracy na efekty końcowe. Nauczyciel po zakończonych zajęciach może wszystkie materiały zapisać w postaci prezentacji PowerPoint lub PDF i rozesłać do uczniów, tak by sami mogli jeszcze raz przejrzeć i przeanalizować materiał.
  4. Dzięki pracy z tablicą interaktywną zajęcia są interesujące, ponieważ umożliwiają wykorzystanie gier, interaktywnych ćwiczeń z programu „Zrób to Sam” czy rywalizację z użyciem funkcji Multi-user. Uczeń wyrabia w sobie nawyk koncentracji podczas pracy, który będzie procentował w całym jego późniejszym życiu.
  5. Dzięki możliwościom, które stwarzają tablice interaktywne DualBoard, uczniowie mają szanse współpracy – dwie osoby mogą pracować jednocześnie przy tablicy lub 9 osób w tym samym czasie za pomocą tabletów, a efekt ich pracy będzie widoczny dla pozostałych uczniów. To z kolei kształtuje właściwe postawy koleżeńskie, uczy asertywności i właściwej organizacji pracy całej grupy.
  6. Tablice interaktywne DualBoardto urządzenia gwarantujące pracę bez obaw o problemy techniczne. Pozwalają na skupienie całej uwagi nauczyciela na przekazywaniu wiedzy.

  Szkoła wykorzystująca nowoczesną technologię w nauczaniu na każdym etapie edukacji to szkoła, do której dzieci chcą uczęszczać. To szkoła, która w czasach niżu demograficznego wygrywa, bo wygrywają uczniowie – nauczeni zdobywania wiedzy, otwarci na świat, mówiący obcymi językami, polecający tę szkołę innym!

Co nauczyciele mówią o Cyfrowej Pracowni Językowej Roycan?

Cyfrowe pracownie językowe Roycan spotkały się z dużym uznaniem i aprobatą nauczycieli, którzy mieli możliwość zobaczyć je podczas ostatnich prezentacji organizowanych przez firmę Agraf.

Co takiego przykuło ich uwagę?

Przede wszystkim to, że pracownia Roycan oparta jest o komputery (np. o istniejące pracownie komputerowe), co daje możliwość wzbogacenia lekcji o szereg dodatkowych materiałów edukacyjnych np. filmów, nagrań audio oraz różnego rodzaju animacji czy prezentacji.

Co nauczyciele sądzą o cyfrowej pracowni językowej Roycan

Na lekcjach można w szerszy sposób wykorzystać również programy oraz platformy internetowe, które powstały specjalnie do nauki języków obcych. Do tej pory mógł korzystać z nich tylko jeden uczeń pracujący przy tablicy interaktywnej, a reszta klasy oglądała efekty jego pracy. 45 minut lekcji nie pozwala, aby każdy uczeń mógł podejść do tablicy i pracować z takimi narzędziami jak interaktywne programy do nauki języków obcych. Teraz każdy uczeń może sam pracować z takimi materiałami, przez co lekcje są ciekawsze, a uczniowie bardziej zaangażowani. Nauczyciel cały czas może kontrolować indywidualnie każdego ucznia i w razie potrzeby mu pomóc.

Nauczyciele podkreślali również dużą oszczędność czasu. Takie czynności jak tworzenie grup, par kradną najwięcej czasu z lekcji, który można poświęcić na naukę. Dzięki paru kliknięciom myszy można stworzyć pary lub grupy. Co więcej, uczniowie nie muszą się przesiadać czy przesuwać ławek i krzesełek. Wszyscy pozostają na swoich dotychczasowych miejscach pracy.

Testy, sprawdziany i kartkówki również mogą być przeprowadzane w sposób szybszy i sprawniejszy. Nauczyciel nie musi już przed każdym testem kserować materiałów dla uczniów. Wystarczy, że przygotuje je na swoim komputerze np. w postaci pliku programu Word, a następnie roześle za pomocą oprogramowania OPTIMAS do uczniów. Po zakończonym teście automatycznie zbierze je od wszystkich. Rozdanie i zebranie testów nie zajmie więcej niż 3 minuty. Wszystkie testy zarchiwizowane są w komputerze nauczyciela.

Ale to nie wszystko co podobało się nauczycielom!

Nauczyciele zwrócili również uwagę, że pracując z cyfrową pracownią Roycan mają możliwość wykorzystania różnych materiałów audio oraz wideo do pracy z różnymi grupami . Teraz cała klasa nie musi słuchać tego samego nagrania lub oglądać tego samego filmu, nauczyciel może przesłać do każdej grupy zupełnie inny film lub inne nagranie audio. To również wzbogaca lekcję.

Pracownie językowe Roycan to narzędzie proste i intuicyjne w obsłudze, pozwalające na zaoszczędzenie czasu oraz urozmaicenie lekcji, dzięki czemu uczniowie będą chętniej przychodzili do szkoły i bardziej angażowali się w lekcje.

Co nauczyciele sądzą o pracowni Roycan