Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym: przekazanie producentowi Turning Technologies w celu aktywacji licencji.

!!! Nie wyrażenie zgody na powyższy punkt uniemożliwia nam realizację umowy. Szczegóły dotyczące przechowywania i przetwarzania Państwa danych znajdą Państwo klauzura informacyjna.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 2
moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach otrzymywania informacji
handlowych i marketingowych przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów
oraz serwisów społecznościowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agraf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 0000047031. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można mailem rodo@agraf.com.pl lub poprzez www.agraf.com.pl/rodo lub na adres Agraf Sp. z o.o. Łódź 94-102 ul. Nowe Sady 2