Jak sfinansować zakup tablicy interaktywnej? cz. 2

Unia pomoże?

Tablice interaktywne dotąd można było sfinansować z budżetów unijnych programów, ale jedynie jako część większego projektu. Teraz na podobną możliwość przyjdzie poczekać do 2014 r., kiedy ruszy nowa unijna perspektywa.

Możliwości dofinansowania zakupu tablic w ramach unijnych istnieją. Nie ma jednak co liczyć, że otrzyma się wsparcie bezpośrednio na zakup tablicy interaktywnej. Może być ona jedynie częścią większego projektu. – W perspektywie 2007-2013 zakup tablicy można było sfinansować jeśli wliczono ją do wyposażenia szkoły, które dokupywano w ramach np. modernizacji całego budynku, rozbudowy szkoły itp. – twierdzi Agnieszka Pogorzelska, konsultant z Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W ostatnich 6 latach na zakup tablicy można było otrzymać środki z zasobów Funduszu Kapitał Ludzki, 9.1.2., a w przypadku szkół zawodowych również numer 9.2. – Dotacje mogły być udzielane na rozwój placówek szkolnych bądź przedszkolnych w ramach organizacji dodatkowych zajęć, np. z języków obcych, zwiększania liczby miejsc, zmiany metod nauczania, podwyższania kompetencji pracowników pedagogicznych itp. – potwierdza Agnieszka Pogorzelska. Z kolei zdaniem Anny Michalskiej, doradcy ds. finansowania inwestycji z firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze, elementami takich projektów może być dodatkowo zakup środków trwałych, które będą tym celom lub inwestycjom służyć.

Nowe szanse

Perspektywa 2007-2013 właśnie się kończy, a możliwości dofinansowania tablic w ramach tych programów są już w większości regionów tylko teoretyczne, ponieważ środki zostały już rozdysponowane. Dlatego Agnieszka Pogorzelska chętnym na zakup tablicy dla placówki oświatowej poleca poczekać do przyszłego roku. – W rozpoczynającej się w 2014 r. perspektywie środki na rozwój placówek szkolnych będą w funduszu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na szczegóły jednak przyjdzie jeszcze poczekać co najmniej do końca 2013 r. – mówi Agnieszka Pogorzelska.

Z kolei jak zapewnia Dominika Częstochowska z Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał ludzki finansowaniu tablic jest poświęcony priorytet IX – projekty regionalne (strony 280-319 w załączonym Szczegółowym Opisie Priorytetów) oraz priorytet III – projekty ogólnopolskie (str. 89-125). – Proszę pamiętać, że zakup tablicy interaktywnej jest możliwy w ramach projektu realizowanego z EFS, a jej koszt nie może przekroczyć 10% wartości projektu (jest to tzw. crossfinancing) – twierdzi Dominika Częstochowska.

Rozwiązań finansowania tablic interaktywnych jest tyle, ilu dyrektorów szkół. Kwestia znalezienia funduszów na tablice i rzetelnego dostawcy jest do rozwiązania. Są na to przykłady. Szkoła nr 199 w Łodzi pracuje już na 8 tablicach, podobnie jak Zespół Szkół w Golubiu-Dobrzyniu – szerzej na ten temat w kolejnej części artykułu.

Agnieszka Ostojska-Badziak

Jak sfinansować zakup tablicy interaktywnej? cz. 1

MEN w zakupie nie pomoże. Na MAIC i Cyfrową Szkołę też nie ma na razie co liczyć. Czasem gminy dokonują centralnych zakupów dla wszystkich podległych placówek. Ale kryterium najniższej ceny sprawia, że do szkół trafia sprzęt najtańszy.

O tym, że wykorzystanie tablic interaktywnych, wpływa pozytywnie na jakość procesu nauczania, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Największy problem mają dyrektorzy placówek oświatowych. Do nich bowiem należy rozwiązanie dylematów: jak sfinansować zakup, ile tablic kupić (bo dlaczego lekcje fizyki, chemii i języków obcych miałyby odbywać się z wykorzystaniem tablic, a geografii, matematyki czy polskiego nie), gdzie i kiedy przeszkolić nauczycieli. Ministerstwo Edukacji nie ułatwia: brak strukturalnych programów pomocowych, wspomagajacych nowoczesne wyposażenie szkół doskwiera. – W ramach MEN prowadzimy jedynie projekty mające na celu zmianę systemu nauczania jako całości. Tablice multimedialne nie zaliczają się do tego – twierdzi Paulina Klimek z MEN. Odsyła do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które prowadziło projekt Cyfrowa Szkoła. – Do udziału w programie zakwalifikowano szkoły podstawowe z woj. małopolskiego i śląskiego. W jego ramach do 24 placówek dostarczono sprzęt komputerowy i cyfrowy, udzielono wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji sieci Wi-Fi oraz przeprowadzono szkolenia z tematyki wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji dla nauczycieli uczestniczących w projekcie – potwierdza Mateusz Wasilewski z Wydziału Prezydialnego Biura Ministra w MAIC. Tłumaczy, że program miał na celu w różnych środowiskach szkolnych zastosowania nowoczesnych pomocy dydaktycznych w edukacji. – Dlatego też szkoły otrzymały sprzęt komputerowy w różnych ilościach i konfiguracjach (komputery przenośne, tablety, tablice interaktywne, projektory, projektory graficzne, aparaty cyfrowe, skanery, routery, punkty dostępowe). Sprzęt został dostarczony szkołom w IV kwartale 2012 r. i przekazany na własność na mocy umów darowizny z organami prowadzącymi placówki – wylicza Mateusz Wasilewski. Podkreśla jednak, że to jedyna jak dotąd działalność Ministerstwa w tym zakresie i że na razie nie ma planów jej kontynuacji.

Jedną z korzystniejszych form zakupu jest praktykowany przez niektóre bogatsze gminy centralny zakup tablic dla wszystkich placówek oświatowych w regionie. Tak miało miejsce w Mszanie Dolnej, która kupiła sprzęt dla 13 podległych placówek oświatowych. Zakupu dokonano w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania”. Przy podobnych wydatkach gmina może korzystać ze środków własnych lub też z funduszy rozwoju regionalnego. Beneficjenci, czyli szkoły otrzymują tablicę lub kilka. Wadą tego typu rozwiązania, jest brak wpływu placówki na jakość otrzymywanego sprzętu. Stosowane kryterium najniższej ceny powoduje, że do szkół trafiają najtańsze rozwiązania, z którymi jest więcej problemów niż pożytku. Do szkół może również trafić sprzęt nie współpracujący ze sobą – tablica od jednej firmy, tablet czy laptopy od innej. Takie rozwiązanie nie gwarantuje również przeszkolenia personelu, które jest zazwyczaj elementem niezbędnym całego procesu.

Jedną z najbardziej realnych propozycji współfinansowania zakupu to ruszający od 2014 r. unijny program Wiedza, Edukacja, Rozwój. Szerzej o nim i o innych możliwościach finansowania zakupu tablic w kolejnej części artykułu.

Agnieszka Ostojska-Badziak

Pisak INTERWRITE

W edukacji szkolnej niezwykle ważna jest umiejętność sprawnego pisania. Problemy z pisaniem utrudniają przyswajanie wiedzy i nabywanie umiejętności. Dlatego ważny jest dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych, wspierających ten proces. Pisak Interwrite jest najlepszą tego typu propozycją na rynku, która doskonale sprawdza się jako narzędzie wspierające tradycyjne formy pracy z dzieckiem w nauce pisania. Narzędzie to, wyposażone w atrakcyjne dla dziecka rozwiązania technologiczne, wyzwala w nim naturalną chęć pisania. Wpływa na kształtowanie pozytywnego stosunku do pisania i zwiększenie motywacji do podejmowania prób w pisaniu.

Dziecko z pisakiem Interwrite pracuje znacznie chętniej, ponieważ doświadczenia w pisaniu w nowej i interesującej dla niego formie dostarczają wielu pozytywnych emocji i upewnią je, że pisanie może być zadaniem dostarczającym przyjemnych wrażeń. Twórcza praca nauczyciela i dziecka z tablicą interaktywną Interwrite DualBoard lub tabletem Mobi i Mobi View, obsługiwanych pisakiem Interwrite zapewnia systematyczny rozwój umiejętności pisania, poprzez wykonywanie imponującej liczby ćwiczeń, które skutecznie wspierają dziecko w nauce.
Urządzenia wykorzystujące pisak Interwrite:

Pisak interwrite

Pisak Interwrite:

 • najbardziej optymalne narzędzie wspierające kształtowanie właściwych nawyków związanych z pisaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w wieku młodszym szkolnym
• skutecznie usprawnia i uatrakcyjnia prowadzenie zajęć
• stanowi odpowiednik tradycyjnego narzędzia pisarskiego (pióra, długopisu, ołówka)
• zaprojektowany do potrzeb szkolnych, w związku z tym spełnia wymagania co do kształtu, wielkości i właściwej wagi, a ponadto jest odporny na uszkodzenia
• jego użycie odpowiada technice pisania ręcznego, zatem posługiwanie się nim odzwierciedla zarówno bieżące umiejętności jak i trudności w pisaniu
• wykształca u dziecka prawidłowy chwyt i uczy prowadzenia narzędzia pisarskiego z poprawnym chwytem
• może mieć wpływ na stabilizację napięcia mięśniowego w obrębie ramion i barków, jeśli ustalimy z dzieckiem prawidłowy sposób posługiwania się narzędziem w pozycji stojącej i siedzącej
• umożliwia dziecku wykonywanie zadań wymagających planowania przestrzeni, co może sprzyjać rozwojowi jego wyobraźni przestrzennej i zwiększać koncentrację uwagi
• może korzystnie wpływać na integrację sensoryczną, stymulując u dziecka sferę dotykową i proprioceptywną podczas trzymania pisaka i manipulowania nim po tablicy oraz podczas dozowania odpowiedniego nacisku w czasie wykonywania zadania graficznego, a także stymulując sferę przedsionkową podczas kontroli ruchów głowy, oczu i ręki
• umożliwia wykonie ćwiczeń planowania ruchowego w obrębie oczu oraz płynności ruchów gałek ocznych podczas przekraczania linii środkowej ciała
• umożliwia wykonywanie ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas rysowania oburącz (tablica ma funkcję rozpoznawania z osobna dwóch pisaków, jest też możliwe ustawienie dwóch różnych kolorów dla każdego pisaka)
• daje możliwość wykonania ćwiczeń płynności i rytmiczności pracy obu rąk, o ile wskażemy dziecku jak powinny współpracować ze sobą ręce podczas korzystania z tablicy i pisaka

Co warto wiedzieć o interaktywnych pomocach dydaktycznych?

Nauczyciele wykazują duże zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami w pracy z uczniami. Chętnie integrują tradycyjne metody nauczania z interaktywnymi sposobami rozwijania i doskonalenia umiejętności szkolnych, dzięki którym zagwarantowany jest systematyczny rozwój zdolności umysłowych dzieci. Szczególnie w pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym należy zapewnić im właściwe doświadczenia, które stworzą korzystne podstawy kontynuowania nauki w ciągu całego życia.

Wybierając więc pomoce dydaktyczne, zwłaszcza te interaktywne, nie należy kierować się ani trendem, ani też olśniewającą reklamą, a rzeczywistymi właściwościami produktu, które mogą nauczycielowi skutecznie usprawnić i uatrakcyjnić prowadzenie zajęć, a uczniowi dostarczyć stosownych do potrzeb i wieku doświadczeń.

Biorąc pod uwagę wielość rodzajów i marek tablic interaktywnych na rynku polskim pragnę zwrócić uwagę nauczycieli na pozytywne aspekty stosowania tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard z pisakiem, jako najbardziej optymalnego narzędzia wspierającego kształtowanie właściwych nawyków związanych z pisaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w wieku młodszym szkolnym.
Autor: Małgorzata Różyńska

Pobierz cały artykuł PDF

MobiView – tablet interaktywny z dotykowym ekranem LCD

MobiView, jest najnowszym urządzeniem firmy eInstruction – światowego lidera w sprzedaży tabletów interaktywnych. Spośród innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku wyróżnia go duży, dotykowy ekran LCD (o przekątnej 4,3 cala). MobiView miał premierę w marcu tego roku i od tego czasu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Na tegorocznych Targach Edukacyjnych w Łodzi zdobył nagrodę za „Najlepszy środek dydaktyczny”. MobiView to 100% tablicy interaktywnej na dowolnym ekranie, a to dopiero początek. Posiada oprogramowanie Workspace, identyczne, jak do tablic interaktywnych. Jest to jedyny tablet, w którym połączono technologię elektromagnetyczną z ekranem dotykowym LCD. Nareszcie widać, co piszemy (nie trzeba już spoglądać na tablicę interaktywną, czy wyświetlany obraz). Sporządzoną odręcznie notatkę, możemy wstawić na pokazywaną uczniom stronę lub zachować dla siebie. Wyświetlenie klawiatury komputerowej na ekranie dotykowym znacznie podnosi komfort korzystania z niej. MobiView daje możliwość szybkiego dostępu do funkcji programu Workspace. Nauczyciel może wybrać te narzędzia, z których najczęściej korzysta podczas pracy i umieścić skróty do nich na dotykowym ekranie tabletu. MobiView posiada szybki dostęp do funkcji Multi User, dzięki czemu nauczyciel może zdalnie wybrać tryb jednoczesnej pracy nawet do 9 osób, na całym lub podzielonym obrazie. Łącząc tablet MobiView z systemem pilotów do testów CPS, nauczyciel, w czasie rzeczywistym, widzi na ekranie odpowiedzi uczniów.

Wyróżnienie dla firmy Agraf za bezprzewodowy tablet MobiView
Przewagą MobiView nad innymi tabletami, jest to, że zapewnia nauczycielowi jeszcze większą swobodę poruszania się po klasie. Bezprzewodowe połączenie z komputerem o zasięgu do 15 m, umożliwia prowadzenie lekcji i obsługę komputera z dowolnego miejsca sali. Korzystanie z Internetu jest jeszcze łatwiejsze ponieważ na ekranie tabletu, można zapisać 16 ulubionych adresów stron, a wybrany, uruchamiany jest poprzez jedno kliknięcie.

Mobi View jest poręczny i lekki (0,86 kg), dlatego łatwo zabrać go ze sobą do każdej klasy. Zdobywa coraz większe uznanie wśród użytkowników sprzętów interaktywnych, gdyż znacznie podnosi komfort pracy z urządzeniami mobilnymi, przy zachowaniu wysokich parametrów, cechujących stacjonarne tablice interaktywne.

W komplecie z MobiView, dostarczana jest ładowarka, pisak, odbiornik RF i oprogramowanie Workspace. Cena: 1899 zł brutto
Specyfikacja techniczna
Obsługa systemów Microsoft Windows® (7, XP lub Vista), Mac OS X 10.4.11, 10.5.8 lub 10.6, Linux (Ubuntu)
Rozdzielczość 1000 linii na cal
Łączność radiowa RF, USB
Gwarancja 2 lata
Czas działania na bateriach – 16 godzin ciągłego użytkowania
Zasięg 15.24m
Waga: 0,86 kg

Aktywna konferencja.

Artykuł na temat interaktywnych, bezprzewodowych systemów do testów i głosowania, który ukazał się w czasopiśmie “Modern Office Manager”. Artykuł omawia najnowszą technologię, która umożliwia pełną komunikację z uczestnikami spotkania czy konferencji lub uczniami w klasach.
Autor: Piotr Frankowski
Modern Office Manager, Numer 12 (grudzień 2007)
Przy artykule reklama firmy AGRAF.

Pobierz artykuł PDF

Gimnazjum w Chwiramie

Gimnazjum w Chwiramie

Gimnazjum w Chwiramie (gmina Wałcz) im. księdza Jana Twardowskiego zostało laureatem międzynarodowego konkursu Learning Awards 2009 w kategorii: „Najlepsza platforma e-learningowa”.

Z tej okazji uczniowie zorganizowali w szkole uroczysty apel, w którym wzięli udział również reprezentanci firmy Agraf- Barbara Stasiak oraz Marek Bielecki. W ramach wyróżnienia szkoła otrzymała tablicę interaktywną Interwrite DualBoard. Po części oficjalnej uroczystości odbyła się interaktywna prezentacja tablicy w pracowni języka angielskiego.

Organizatorem konkursu Learning Awards 2009 jest European Schoolnet, którego międzynarodowe jury nagradza najlepsze projekty wykorzystujące technologie komputerowe w edukacji. Do ostatniej edycji konkursu zgłoszono aż 700 projektów z 40 europejskich krajów. Jedynie 10 spośród nich zostało nagrodzonych. Gimnazjum w Chwiramie to pierwsza polska szkoła, która została nominowana do nagrody od 5 lat. Wyróżniona platforma e-learningowa funkcjonuje w gimnazjum od stycznia 2009 roku jako dodatkowa forma wspomagania nauki uczniów. Na platformie uczniowie mają możliwość kontaktowania się z nauczycielami w ramach konsultacji, poszerzają wiedzę przedmiotową oraz udzielają się w ramach 9 kół internetowych.

Szkoła nowej generacji

Ze znajomymi rozmawiają głównie na GG, by się zwierzyć, prowadzą bloga, a wolny Szkoła nowej generacjiczas spędzają grając w sieci. Pokolenie Internetu także w szkole wymaga czegoś więcej niż notatek dyktowanych do zeszytu czy wykresów pisanych kredą na tablicy. Bezprzewodowe tablety, tablice interaktywne, piloty do testów – wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji to nie fanaberia, a wymóg dzisiejszych czasów.

Szkoła XXI wieku stoi przed nie lada wyzwaniem; by być na bieżąco, zmuszona jest nieustannie podążać za nowymi trendami, nowinkami technicznymi, a także dopasowywać się do nowego stylu życia. Zabiegani rodzice, niemający czasu dla swoich pociech, dzieciaki godzinami spędzające czas przed komputerem, a także wzrastająca w Polsce liczba jedynaków- wszystko to nie sprzyja, i tak trudnemu, procesowi wychowania. Młodzi ludzie, choć na portalach społecznościowych mają po kilkuset znajomych, brakuje im przyjaciół w realnym świecie, mają problem z zawieraniem znajomości, a świat wirtualny jest dla nich dużo bezpieczniejszy.

Generacja “Y”

Młodzi, przedsiębiorczy, pewni siebie, w przeciwieństwie do Pokolenia „X” swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii, nie wyobrażają sobie życia bez komórki, a każdy z nich ma po kilka kont mailowych. Pracy domowej nie odrabiają bez Internetu, a języków obcych uczą się na multimedialnych kursach. Co na to szkoła? Widzi potrzebę zmiany, a to już pewien postęp. Na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii mówi się ostatnio coraz częściej, wprowadza się również do szkół coraz więcej technicznych nowinek. Zmienia się także mentalność i rola współczesnego nauczyciela, ma on bowiem pełnić funkcję mentora, przewodnika, jego zadaniem jest pokazać uczniom gdzie i w jaki sposób poszukiwać informacji. Nauczyciel przestaje być wszechwiedzącym autorytetem, staje się natomiast doradcą i powiernikiem ucznia. Dziś nie ma bowiem potrzeby, by uczyć się wszystkiego na pamięć; dzienne daty bitew, miejsce niklu w tablicy Mendelejewa, poszczególne fazy mitozy- wszystko znajdziemy w Internecie, trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać.

W grupie siła

O tym, że praca w grupie korzystnie wpływa na proces edukacji, nikogo nie trzeba długo przekonywać; uczy tolerancji, kształtuje umiejętność współpracy, zwiększa zaangażowanie i motywację do działania. Jest także ogromną pomocą dla nauczycieli, pozwala lepiej poznać wszystkich uczniów, umożliwia lepszą organizację czasu, integruje klasę. Ale co zrobić, by zachęcić do niej uczniów i sprawić, by była dla nich urozmaiceniem? Odpowiedź jest prosta; zainteresować uczniów wprowadzając nowoczesne technologie, współczesny uczeń potrzebuje bowiem współczesnych metod nauczania. Niewątpliwym wsparciem w zorganizowaniu atrakcyjnej pracy w grupach są bezprzewodowe tablety Interwrite Mobi, które oprócz tego, że umożliwiają nauczycielowi prowadzenie zajęć z dowolnego miejsca sali, są w stanie zaktywizować uczniów do wspólnej pracy na lekcji. W tradycyjnych warunkach, gdy nauczyciel zapowiada temat lekcji: Czynniki wpływające na degradację środowiska naturalnego, do odpowiedzi zgłasza się jedna i to w dodatku ta dobrze znana mu osoba. A co się dzieje, gdy nauczyciel ma do dyspozycji dziewięć tabletów, które może rozdać uczniom, dzieląc ich na trzyosobowe zespoły? Każdy ma szanse wypowiedzieć się na dany temat, uczniowie uczą się zdrowej rywalizacji, nie tworzą się hierarchie, a wszyscy są sobie równi. Nikt nie nudzi się podczas zajęć, bowiem uczeń przestaje być anonimowy, im mniejsza grupa, tym większe zaangażowanie. Przeprowadzenie zajęć w grupach w dotychczasowych, tradycyjnych, warunkach zajmowało dużo czasu, co zniechęcało nauczycieli, ba każda minuta podczas 45 minutowej lekcji jest cenna. Zanim uczniowie podzielili się na grupy, a potem przelali swoje myśli na papier, i podzielili się efektami z resztą klasy minęło dużo czasu – praca z nowymi technologiami natomiast przebiega sprawnie i szybko. Grupy wyposażone w tablety mogą pracować osobno na swojej części ekranu czy tablicy interaktywnej lub pracować wspólnie z innymi nad jednym tematem. Tablety interaktywne , dzięki rozbudowanym funkcjom oprogramowania umożliwiają także w czytelny i atrakcyjny sposób przedstawić rezultaty swojej pracy, dzięki czemu lekcja zostanie dużo lepiej zapamiętana. Poza tym, dzięki tabletom Interwrite Mobi temat opracowany jest kompleksowo, z różnych punktów widzenia, a cała klasa jest aktywnie zaangażowana w zajęcia.

Uczeń widzem w Milionerach

Tablety to nie wszystko, interaktywną lekcję pozwalają także stworzyć współpracujące z nimi piloty do testów Interwrite PRS. Dzięki nim, uczniowie, niczym widzowie w teleturnieju Milionerzy, w błyskawiczny sposób odpowiadają na pytania nauczyciela. Wystarczy wybrać na pilocie odpowiedni przycisk, by po chwili na tablecie nauczyciela pojawiły się udzielone odpowiedzi. Taki system angażuje do pracy wszystkich uczniów w klasie oraz ułatwia nauczycielowi dodarcie do tych uczniów, którzy potrzebują dodatkowych objaśnień, co dotychczas nie było takie proste.

Nowoczesne technologie zyskują w polskiej edukacji coraz większą popularność. W szkołach uczą nauczyciele, dla których narzędzia multimedialne stanowią doskonałe rozwiązanie; oszczędzają czas, uatrakcyjniają zajęcia, usprawniają proces nauczania. Innowacyjnych rozwiązań domagają się także uczniowie, dla których lekcja na tablicy interaktywnej czy z wykorzystaniem tabletów i pilotów jest dużo ciekawsza niż na czarnej tablicy. Nowoczesne technologie stwarzają nauczycielom nowe możliwości, każda lekcja może być inna, a zajęcia w grupie przeprowadzone sprawnie i efektywnie. Tablety Interwrite Mobi pozwalają zaspokoić potrzeby uczniów, integrują klasę, daję szanse rozwoju. Potrzeba zatem podjąć wszelkich działań, by szkoła była miejscem, w którym młodzi ludzie, Generacja Y, będą chętnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Nie jest to jednak możliwe bez nowoczesnych technologii.

Pobierz artykuł w PDF.

Szkoła nowoczesnych technologii

Jaką rolę odgrywają w szkole nowoczesne technologie? Czy leasing to korzystna forma finansowania inwestycji dla dyrektorów szkół? I jak bezpiecznie inwestować w e-edukację? Na te i wiele innych pytań odpowiadali prelegenci konferencji „Nowoczesne Technologie w Oświacie”.

W dniach 26-27 października do Warszawy zjechali się dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele samorządów lokalnych. Zjazd poświecony był w dużej mierze pozyskiwaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w oświacie. Była to ostatnia w tym roku, tego typu konferencja, podczas której prowadzono dyskusje na temat potrzeby zmodernizowania dzisiejszej szkoły. Dyrektorzy szkół, którym udało się zdobyć środki finansowe i wyposażyć klasy w nowoczesne multimedia przekonywali, że w Unii Europejskiej są pieniądze na dofinansowanie tego typu projektów. Klasa wyposażona w tablice interaktywne, tablety bezprzewodowe czy piloty do testów- to cel, który da się urzeczywistnić, trzeba tylko poszukać odpowiedniej formy finansowania.

Józef Winiarski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa mówił o potrzebie dostosowania edukacji do zmieniającej się rzeczywistości. „Potrzebna nam jest otwarta edukacja, zbudowana na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych”- mówił podczas swego wystąpienia. Na Nadzwyczajny Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły przyjechali również przedstawiciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, którzy mówili o wykorzystaniu innowacyjnych technologii w ich szkole. Elektroniczny dziennik lekcyjny, platforma edukacyjna on-line czy elektroniczny dzienniczek ucznia-to tylko niektóre z rozwiązań, jakie w swojej szkole wdrożyła wicedyrektor gimnazjum Anna Saar Auerbach.

Konferencja była okazją do przetestowania sprzętu multimedialnego. Organizatorzy spotkania postawili bowiem na praktykę, dając nauczycielom szansę wypróbowania nowoczesnego sprzętu. Można było zobaczyć, jak wygodnie korzysta się z bezprzewodowych tabletów, przekonać się o możliwościach, jakie daje tablica interaktywna czy wcielić się w rolę ucznia rozwiązując test za pomocą pilotów. Nauczyciele byli zachwyceni; niektórzy nie zdawali sobie sprawy, że systemy interaktywne, w tak istotny sposób wpływają na jakość przeprowadzanej lekcji. Przedstawiciele firmy Agraf- wyłącznego dystrybutora systemu interaktywnego Interwrite w Polsce, pokazywali na przykładach jak efektywnie wykorzystać tablicę interaktywną podczas zajęć w szkole. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje bezprzewodowych tabletów. Bezprzewodowy tablet Interwite Mobi to urządzenie najnowszej generacji. Umożliwia on nauczycielowi prowadzenie zajęć lekcyjnych z dowolnego miejsca sali, dzięki czemu lekcja przebiega w sposób bardziej dynamiczny. Dzieciaki uwielbiają taką formę prowadzenia lekcji, a nauczyciele chwalą sobie możliwość większej kontroli uczniów – tłumaczył Marek Bielecki z firmy Agraf. Jestem zachwycony tym, co tu zobaczyłem, wracam do Łodzi z myślą o zakupie bezprzewodowych tabletów- mówił Dariusz Szot, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi.

O tym, że nowoczesna szkoła potrzebuje nowoczesnych technologii, nikogo nie trzeba długo przekonywać. Nauczyciele i dyrektorzy widzą potrzebę zmian, o czym świadczyć może chociażby duże zainteresowanie uczestników tej konferencji prezentacjami multimedialnego sprzętu. Kreda i czarna tablica odchodzą do lamusa, trzeba natomiast poszukać źródeł finansowania by wprowadzić istotne zmiany. O tym, że nie jest to niemożliwe i że warto, można było przekonać się słuchając wystąpień prelegentów konferencji.

Sukces Multibooka i tablicy Interwrite

Spotkania z Wydawnictwem NOWA ERA od szeregu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem łódzkich pedagogów. W listopadzie, w łódzkim oddziale Instytutu Europejskiego, odbyła się pierwsza z cyklu 17-stu, prezentacja najnowszego osiągnięcia tego wydawnictwa – Multibooka.
Multimedialny pakiet do edukacji wszesnoszkolnej, czyli podręcznik interaktywny, to publikacja elektroniczna, która zawiera w sobie treść podręcznika, zeszytów ćwiczeń, książki do matematyki i wycinanek. Wszystko to wzbogacone zostało o materiały multimedialne: filmy, animacje, nagrania muzyczne, posłuchanki, pokazy slajdów i zdjęcia.
Podstawową zaletą Multibooka, jest fakt, iż daje on nauczycielowi materiał, gotowy do prowadzenia lekcji, niewymagający uprzedniego przygotowania.Przedstawiciele Nowej Ery pokazali Multibooka, jako istotne uzupełnienie publikacji papierowych oraz uatrakcyjnienie lekcji.
Prezentacja odbyła się na tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard, która umożliwia, nie tylko wykorzystanie materiału zawartego w Multibooku, ale także realizowanie przez nauczycieli własnych pomysłów. Użycie Multibooka gwarantuje nauczycielowi skorzystanie z przygotowanej już lekcji, w dodatku całkowicie spójnej z podręcznikiem, a wręcz podpowiada mu, z których jego stron aktualnie korzysta. Możliwości te, rozszerza użycie Tablicy interaktywnej Interwrite DualBoard., ponieważ pozwala ona nie tylko na optymalne wykorzystanie treści zawartych w Multibooku, ale także tworzenie i przechowywanie własnych prezentacji. Patrząc na pracę z tablicą interaktywną i Multibookiem, zgromadzeni nauczyciele, odkryli wiele możliwości aktywizowania dzieci, często znudzonych lekcjami. Stojąc przy Interwrite DualBoard nauczyciel nie traci kontaktu z dziećmi, kliknięciem pisaka może wybierać interesujące go strony, powiększać i pomniejszać je. Użycie pisaka gwarantuje także łatwe przestawianie obrazów na tablicy, aż do uzyskania oczekiwanego rezultatu, proste kolorowanie, zmianę grubości linii, strzałek, czy ich kolorów. Pisak elektroniczny jest jedną z wielu zalet prezentowanej tablicy. Są w nim ukryte prawy i lewy przycisk myszy, co pozwala na zaznaczenia elementów stojąc przy tablicy Interwrite DualBoard. Cechuje go również precyzja i wygoda podczas zadań matematycznych, rysowania po śladzie, czy też innych wyznaczonych uczniowi zadaniach. Jest lekki, a jednocześnie bardzo trwały ( nawet wielokrotne wypadnięcie z ręki nie zaszkodzi jego działaniu). Pisak jest ergonomiczny, zaprojektowany specjalnie dla potrzeb edukacji. Na bazie galerii, zawierającej tysiące gotowych do wykorzystania elementów, nauczyciel może stworzyć własne pomysły. Zapisane materiały można ułożyć w odpowiadającej kolejności, tworząc nową prezentację lub ich cykl. Tablica Interwrite DualBoard, jest oczywiście jedynie pośrednikiem pomiędzy nauczycielem, a komputerem. Każdy pedagog wie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do lekcji.
Zawodowi nauczyciela często towarzyszy wypalenie i zmęczenie pracą, formy atrakcyjne dla dzieci, a nowe dla nauczycieli, powodują chęć do działania. Uwagę zwracają ogromne możliwości pracy z Interwrite DualBoard, z którą lekcja nigdy nie będzie nudna, uwzględniają one cechy indywidualne każdego ucznia. Dla przykładu podam, ćwiczenie mające na celu znajdowanie różnic pomiędzy obrazkami. Uczeń poproszony do tablicy ma możliwość wyboru wykorzystywanego narzędzia. Jeden może zaznaczyć różnicę pisakiem, drugi cyferkami, które wstawia w znalezione miejsce, jeszcze inny kolorowymi stempelkami ( uśmiechnięte słoneczko, serduszko, chmurka itp.). Interwrite DualBoard, daje możliwość jednoczesnej pracy na tablicy dwóch osób. Różnorodność opcji, w tym Multi User umożliwia podzielenie tablicy na dwie części, dzięki czemu można wykorzystać ją do organizowania w klasie konkursów. Interwrite, to nie tylko doskonały system urozmaicania i tworzenia zajęć lekcyjnych, ale także szybkiego sprawdzania zdobytych przez uczniów wiadomości, przy użyciu bezprzewodowych pilotów CPS IR. Stanowią one swoistą atrakcję dla dzieci oraz ogromną wygodę dla pedagoga. Bezpośrednio na lekcji można stworzyć pytania sprawdzające, bądź też użyć wcześniej przygotowanych w programie INTERWRITE WORKSPACE klasówek, kartkówek, czy testów. Są one idealne dla najmłodszych, ponieważ ich obsługa jest bardzo prosta. Jako ciekawostkę, dodam, że klasówka jest zapisywana i automatycznie zostaje wystawiona ocena. Istnieje również możliwość wykonania raportu, który można pokazać rodzicom lub dyrektorowi szkoły.
Oprogramowanie INTERWRITE WORKSPACE zostało uznane, przez uczestników spotkania, za dający najwięcej możliwości, program do pracy z tablicą interaktywną. Największym uznaniem cieszyła się wręcz intuicyjna, bardzo łatwa obsługa oraz ogromna ilość pomysłów do wykorzystania w nauczaniu interaktywnym. Genialne możliwości oprogramowania, są ogromną pomocą w przygotowaniu materiałów na lekcję. Dają możliwość pobrania treści z internetu lub innych źródeł. Pomimo, iż było to moje pierwsze spotkanie z systemem interaktywnym, uważam, że jest on nie tylko prosty w obsłudze, ale wręcz niezbędny do pracy z dziećmi. Musimy dorównać uczniom świetnie orientującym się w multimediach. Pozwólmy im włączyć się w pracę z tablicą interaktywną, wraz z nimi odkrywając nowe możliwości edukacyjne. Spotkanie zakończyły życzenia przedstawicieli Wydawnictwa Nowa Era, aby wszyscy uczestnicy, mogli w niedługim czasie korzystać z tablic interaktywnych Interwrite DualBoard, zwłaszcza w łódzkich szkołach, które są pod tym względem wyjątkowo ubogie. W naszym województwie mamy wspaniałych nauczycieli, którzy nie boją się nowych wyzwań. Chcą oni zdobywać wiadomości o nowych technologiach, które mogliby wykorzystać w swojej pracy. Interwrite DualBoard oraz system pilotów do odpowiedzi, dają szereg możliwości, na każdym poziomie nauczania.